Reuniune în Spania în proiectul „INNOVACIÓN, TIC Y MATEMÁTICAS”

Competența matematică a fost identificată la nivel european drept una dintre competențele cheie ale secolului XXI. Dobândirea acestei competențe permite elevilor să fie cetățeni activi, ajută la realizarea lor personală și facilitează incluziunea socială și angajarea în societatea cunoașterii.

Proiectul „INOVAȚIE, TIC ȘI MATEMATICĂ”, un alt proiect marca Magheru s-a desfășurat în perioada 20-24 ianuarie 2020 în cadrul IES CALDERON DE LA BARCA, Pinto, Spania, echipele celor trei țări partenere, Spania, Republica Cehă și România propunându-și ca elevii și profesorii să desfășoare lecții și activătăți prin care să demonstreze importanța matematicii și informaticii prin inovare la nivel educațional.

S-a constatat că elevii se simt în general deconectați în timpul orelor de matematică și cred că acest subiect este o știință neesențială pentru a trăi în societatea modernă. După numeroase interviuri cu aceștia, în care li s-a solicitat părerea lor despre matematică, concluziile au fost că materia cifrelor este acumulativă și că elevii trebuie să-și amintească ce au învățat la cursurile anterioare pentru a adăuga la conținutul nou. Aceasta implică o memorare mecanică din partea elevilor, nu una practică. Aproximativ 50% dintre elevii celor trei școli partenere consideră că matematica este plictisitoare și dificil de învățat.

Acest proiect include elevi cu vârste între 12 și17 ani participanți la un proces interactiv de descoperire a frumuseții matematicii în timp ce se distrează.

Scopul proiectului este creșterea interesului, curiozității și cunoștințelor de matematică, la care se adaugă îmbunătățirea abilităților matematice ale elevilor slab performanți, crearea de noi materiale inovatoare în predarea matematicii.

Cooperarea internațională va ajuta la interconectarea metodelor de predare și învățare a diferitelor sisteme educaționale europene, va încuraja dezvoltarea internațională a curriculumului școlar și va dezvolta dimensiunea europeană în educație. Internaționalizarea mediilor educaționale va ajuta pregătirea elevilor mai bine pentru a înfrunta lumea de mâine și pentru a identifica locuri pe piața muncii în întreaga lume.

Cei 18 elevi și 9 profesori vor dezvolta materiale inovatoare: practici GeoGebra, Wiris și Scratch în timpul a trei mobilități internaționale, înbunătățind competența în comunicarea lingvistică în limba enleză, a învățării matematicii prin utilizare de gamificare în clasă (utilizarea Kahoot și Socrative etc. și cea bazată pe cercetare.

Prin proiectul INNOVACIÓN, TIC Y MATEMÁTICAS” s-a abordat lipsa motivației în a studia matematica, stimularea curiozității și creativității în rândul elevilor care conectează matematica la viața reală.

Rezultate tangibile din timpul proiectului și la finalizarea acestuia sunt: pagina de Facebook, calendar, memorie, logo, dvd și broșura proiectului, practici GeoGebra și materiale manipulative pentru învățarea geometriei, practici pentru învățarea algebrei și algoritmilor, practici Wiris pentru învățarea aritmeticii, chestionare Kahoot și Socrative care permit jocul clasei, creșterea motivației și introducerea învățării bazate pe cercetare în procesul educațional,  înțelegerea și deschiderea către alte culturi: solidaritate, cooperare, respect și toleranță.

S-au realizat activități culturale, iar faptul că elevii au fost găzduiți în familiile colegilor lor a făcut ca legătura între parteneri să devină și mai puternică, prin practica limbilor engleză și spaniolă.

Gazda următoarei mobilități va fi Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, care a fost reprezentat de o delegație alcătuită din trei profesori și șase elevi, coordonată de doamna profesoară Rocselana Verdeș.