Reuniune a istoricilor gorjeni sub semnul muzei Clio

Începutul de an școlar 2023-2024 a adus și întâlnirea anuală a profesorilor gorjeni , manifestare găzduită în acest an de Muzeul Județean de Istorie ”Alexandru Ștefulescu”. Au fost aduse la un loc mai multe evenimente foarte importante: Consfătuirea anuală a profesorilor de istorie din județul Gorj;  Simpozionul Județean de Istorie ”Gorjul-vatră de istorie românească”- ediția XXXVII; Alegerile statutare pentru conducerea filialei Gorj a Societății de Științe Istorice.

Manifestările profesorilor de istorie din județul Gorj au avut drept organizatori Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj, în parteneriat cu Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” și Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale.  Au participat, din partea autorităților,  prof. dr. Gheorghe Nichifor – vicepreședinte al Consiliului  Județean Gorj și prof. dr. Marcela Mrejeru – inspector școlar general al județului Gorj, ambii istorici importanți ai Gorjului și implicați în viața Societății de Științe Istorice, filiala Gorj.

Consfătuirea profesorilor de istorie

Inspectorul școlar de specialitate, prof. Angelica Necșulea, a vorbit cadrelor didactice despre: Precizări privind aplicarea OME Nr. 5344/2022 privind aprobarea programei școlare pentru disciplina de studiu obligatorie lstoria evreilor. Holocaustul, clasa a XI-a – clasa a XII-a, învățământ liceal și profesional; Concursuri școlare Istorie 2023-2024; Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a XI-a în anul școlar 2023-2024 la disciplina istorie

Școala gorjeană: ieri și azi în memoria publică

Sub acest titlu s-au desfășurat lucrările ediției XXXVII a Simpozionului de Istorie  ”Gorjul-vatră de istorie românească”. Programul a inclus  prezentarea unor cărți de istorie  apărute 2023 cu această tematică: Lucrarea ”Alexandru Ștefulescu-un destin în slujba istoriei”, autor prof. dr. Gheorghe Nichifor,  Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2023 – Prezentare: prof. Vasile Udroiu și  Lucrarea ”O școală cu istoria ei de un veac: Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu”, vol. I, ”Fetele de la Ecaterina”, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2023-Prezentare: prof. Cornel Șomîcu. A urmat omagierea profesorului Dumitru Cauc la 70 de ani, intervenții ale: Prof. dr. Gheorghe Nichifor-președinte SSIR Gorj și  Prof. Angelica Necșulea-inspector școlar de specialitate.

În programul manifestărilor s-au aflat și următoarele comunicări științifice-Prof. dr. Gheorghe Nichifor-”Un veac de istorie la CNET”;  Prof. dr. Marcela Mrejeru-”Începuturile învățământului pe lângă mânăstirile din județul Gorj”; Prof.   Maria Cilibiu –  ” Școala Gimnazială ‘Ion Grigoroiu’ Lelești – istorie trăită, istorie povestită”; Prof, Elena Cimpoieru – ”Școala Gimnazială Scoarța, pagini de istorie”; Prof. Angelica Necșulea-  ”Situația cunoscătorilor de carte reflectată prin prisma recesământului din județul Gorj din 1912” ; Prof. dr. Maria Cochină-“Un dascăl tudorist – Ion Popescu Voitești”; Prof. dr. Dumitru Cauc-”Învățătorul Victor Popescu-în slujba școlii”; Prof.  Cornel Șomîcu-”File din istoria învățământului din comuna Bălești, județul Gorj”; Prof. Petre Popescu- ”Istoricul  Școlii  Gimnaziale Poiana Seciuri” ; Prof.   Marinela Eugenia Nicolin-  ”Momente din trecutul  Școlii Gimnaziale Crușeț”; Prof. Daniel Iordăchescu – ”Istoricul Liceului Roșia Jiu”; Prof. Cristina Cotorcea-”Începuturile învățământului public din localitatea Baia de Fier”; Prof. Jana Dana Raț-”Şcoala Gimnazială Nr. 1 Motru în contextul revoltei din 1981 a minerilor din Motru”; Prof. Alina Ramona Țicu, Prof. Narcisa Hohoi- ,,Peste Decenii de  Performanță: Istoria   Liceului Teoretic Novaci” ș.a.

O nouă conducere la SSIR Gorj

Societatea de Științe Istorice din România, filiala Gorj , una dintre cele mai importante structuri județene ale SSIR, a derulat miercuri, 27 septembrie 2023, alegerile statutare pentru perioada 2023-2027. Au participat 71 de membri, dintr-un total de 103 membri cotizanți.

Prof. dr. Gheorghe Nichifor, cel care a coordonat filiala Gorj a SSIR din 1991, va fi președinte de onoare, după ce domnia sa nu a mai candidat pentru un nou mandat. Noua conducere aleasă îi mulțumește domnului președinte Gheorghe Nichifor pentru toată activitatea în slujba istoriei!

Conducerea filialei Gorj a SSIR aleasă pentru perioada 2023-2027 este următoarea:

1. Prof. Cornel ȘOMÎCU-Președinte

2. Prof. Angelica NECȘULEA-Vicepreședinte

3. Prof. Dănuț LUPULESCU-Secretar general

4. Prof. Liviu GROȘANU-Secretar trezorier

5. Prof. dr. Marcela MREJERU-Membru

6. Prof. dr. Dorina NICHIFOR-Membru

7. Prof. Gabriel SARCINĂ-Membru

8. Dr. Cristina Paula VASILOIU-Membru

9. Dr. Albinel FIRESCU-Membru

10. Prof. Grigore ALEXANDRESCU-Membru

11. Prof. Vasile UDROIU-Membru