Rata șomajului, în scădere la Gorj

În judeţul Gorj, la sfârşitul lunii martie a.c., rata şomajului a fost de 8,27%, corespunzatoare unui număr de 12117 şomeri din care 3124 sunt șomeri indemnizați, fiind înregistrat un trend descrescător al ratei şomajului faţă de sfârșitul lunii februarie a.c., când rata şomajului a fost de 8,33%.

65 % dintre șomeri sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial, sau profesional
65 % dintre șomeri sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial, sau profesional

Din analiza numărului de şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi înregistraţi în evidenţele agenţiei, se constată că numărul celor neindemnizaţi este de 8993 persoane, faţă de 3124 şomeri care beneficiază de indemnizaţia de şomaj deci, practic, numărul șomerilor neindemnizați reprezintă 74% din numărul total al șomerilor, iar 26% este reprezentat de către șomerii indemnizați.

Distribuție

Din punct de vedere al distribuţiei şomerilor pe niveluri de instruire, la sfârșitul lunii martie 2015, din numărul total al şomerilor înregistraţi, 65 % sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional, 29 % sunt persoane cu nivel de instruire liceal şi postliceal şi 6% sunt persoane cu studii superioare.
Privind structura pe grupe de vârstă a şomerilor înregistraţi la sfarsitul lunii martie grupele de vârstă în care se regăsesc cei mai mulţi şomeri rămân grupele 40-49 de ani cu o pondere de 32 % în totalul şomerilor înregistraţi şi grupele 30-39 ani cu 23%.
În profil teritorial, numărul şomerilor la sfarsitul lunii martie a.c. este localizat în mediul rural – 8148 persoane, respectiv 67,2% faţă de 3969 persoane, adica 32,8% în mediul urban, iar în ceea ce priveşte ponderea şomerilor în totalul populaţiei stabile cu varsta de 18-62 ani la nivelul judeţului aceasta este de 4,91%.

Măsuri

Ca urmare a implementării Programului de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2015, în primul trimestru s-a realizat încadrarea unui număr de 1010 persoane, cele mai multe în urma serviciilor de mediere, în număr de 661 din care: 358 persoane prin medierea încadrării în muncă pe locuri de muncă vacante pe perioadă nedeterminată; 303 persoane prin medierea încadrării în muncă pe locuri de muncă vacante pe perioadă determinată.
Una dintre măsurile active de combatere a şomajului, care a fost mereu în atenţia Agenţiei Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, o constituie bursele locurilor de muncă, măsură activă destinată corelării cererii şi ofertei de forţă de muncă – astfel în anul acesta organizand deja: Bursa Locurilor de muncă pentru Spania, organizată la nivel național la Târgu Jiu la sfârșitul lunii ianuarie a.c., la care au fost prezente persoane din județele Alba, Argeș, Buzău, Constanța, Dolj, Mehedinți, Olt, Sibiu, Timiș, Vâlcea, Hunedoara, Maramureș, Prahova și Gorj, astfel că din cele 800 locuri vacante puse la dispoziție de angajatorul spaniol, 288 au fost ocupate de femeile din Gorj;Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată în data de 27.04.2015, a avut următoarele rezultate: au fost contactaţi 219 agenţi economici; au participat 53 agenţi economici; au fost oferite un număr de 561 locuri de muncă; au participat la această bursă un număr de 450 persoane în căutare de loc de muncă; au fost selectate în vederea încadrării 268 persoane; au fost încadrate pe loc 61 persoane.

Serviciile de informare şi consiliere profesională

Serviciile de informare şi consiliere profesională au un rol esenţial în activitatea desfăşurată de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în mare măsură rezultatele aplicării celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocupării, în special formarea profesională, astfel că un număr de 4092 persoane au participat la serviciile de informare și consiliere, din care 529 au intrat în posesia recomandărilor necesare participării la programele de formare profesională.
De asemenea, s-au desfășurat 6 acțiuni de informare în instituții de învățământ preuniversitar, unde elevii din anii terminali au fost informați cu privire la piața muncii, serviciile pe care AJOFM GORJ le acordă în mod gratuit tuturor persoanelor înregistrate în baza de date ca persoane în căutarea unui loc de muncă, documentele necesare înscrierii în baza de date.

Formarea profesională

Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desăvârşirea profilului profesional al oricărei persoane aflate în căutare de loc de muncă, ştiut fiind faptul că prin asigurarea creşterii şi diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se ating, concomitent, două obiective specifice: satisfacerea cererilor imediate pe piaţa muncii şi creşterea şanselor de ocupare în muncă a şomerilor.
Planul de formare profesională – pentru anul 2015 prevede organizarea unui număr de 45 de cursuri la care ar urma să fie cuprinse 1079 de persoane ( 954 șomeri și 125 deținuți din Penitenciarul Tg-Jiu ) care beneficiază de gratuitatea serviciilor de formare profesională, conform prevederilor Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.