Proiecte de hotărâri de consiliu, municipiul Târgu Jiu, iunie 2021

PROIECT AL ORDINII DE ZI

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în şedinţa ordinară, online, publică,  în data de 28.06.2021, ora 14:00

PROIECT AL ORDINII DE ZI:     

 01. Informare  privind activitatea desfășurată de Compartimentul Autorizări, Avize în perioada 31.05.2020 – 31.05.2021  .

    02. Informare  – Raportul nr. 1696/27.05.2021 privind controlul metodologic pe linie de evidență a persoanelor efectuat la D.E.P. TÂRGU JIU în perioada 20-21.05.2021, la care este anexat Planul cu măsurile pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activității.

03. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local al Municipiului Târgu Jiu pe anul 2021 în bugetul propriu al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, str. Trandafirilor, municipiul Târgu Jiu.

04. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr., 155/19.04.2021.

05. Proiect de hotărâre privind declararea de uz și de interes public local al Municipiului Târgu Jiu a obiectivului de investiții ”Reabilitare canalizare menajeră strada Comuna din PARIS, Municipiul Târgu Jiu” și transmiterea ca bun de retur către S.C. APAREGIO GORJ S.A.  

06. Proiect de hotărâre privind declararea de uz și de interes public local al Municipiului Târgu Jiu a obiectivului de investiții ”Extindere rețea apă strada Ionel Teodoreanu și Aleea Dumbrava, Municipiul Târgu Jiu” și transmiterea ca bun de retur către S.C. APAREGIO GORJ S.A.  

07. Proiect de hotărâre privind declararea de uz și de interes public local al Municipiului Târgu Jiu a obiectivului de investiții ”Reabilitare canalizare menajeră blocuri Aleea Smârdan – Republicii, Municipiul Târgu Jiu”, transmiterea ca bun de retur către S.C. APAREGIO GORJ S.A.

08. Proiect de hotărâre privind completarea Secțiunii 1 – bunuri imobile, Capitolul 3 – Terenuri aferente balcoanelor și aleilor de acces, Subcapitolul 1 – Terenuri aferente balcoanelor din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Târgu Jiu.

09. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a căror durată expiră la data de 01.08.2021.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru imobilul teren în suprafață de 300 mp., identificat cu numărul cadastral 38332 și intabulat în Cartea Funciară numărul 38332, situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Petre Țuțea nr. 12, județul Gorj, în vederea vânzării prin negociere directă către doamna Mihuțescu Amalia – Elena.

      11. Proiect de hotărâre privind întocmirii unui raport de evaluare pentru imobilul apartament în suprafață utilă de 62,14 mp., identificat cu numărul cadastral 39035 C1 – U39 și intabulat în Cartea Funciară numărul 39035-C1-U39, situat în Municipiul Târgu Jiu, strada Nicolae Grigorescu nr. 2, bl. 2, sc. 1, ap. 2, județul Gorj, în vederea vânzării prin negociere directă către doamna Ștefu Liliana – Veronica.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației de alipire a trei (3) suprafețe de teren situate în Municipiul Târgu Jiu, strada Aleea Pelinului, nr. F.N., Tarlaua 191, Parcela 13/6, județul Gorj, în suprafață totală de 1505 mp., identificate cu numerele cadastrale  56197, 61081 și 62279.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru de contract de închiriere a Stadionului Municipal Târgu Jiu.

14. Proiect de hotărâre privind emiterea către AGA a Societății Edilitara Public S.A., a propunerii de numire a 7 membrii CA provizorii, cu o durată a mandatului provizoriu de maximum 4 luni, începând cu data de 12.07.2021, până la finalizarea procedurii de selecție, nu mai târziu de data de 12.11.2021.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind promovarea deținerii câinilor și stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună sau metiși, din municipiul Târgu Jiu.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului pentru imobilele de tip bloc din Municipiul Târgu Jiu.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Modificare PUZ EXISTENT, SUPRAFAȚĂ STUDIATĂ 1800 MP., PRIN PARCELARE ȘI CREARE CALE DE ACCES ȘI STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE” în vederea construirii de locuințe individuale cuplate în regim maxim de înălțime P+1, investitor Lumezeanu Ionuț Casian, strada Marin Preda nr. 21, Târgu Jiu.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu pe trimestrul III 2021.

     19. Diverse