Proiect educaţional „Străluciri de gând frumos”

Acesta este titlul ales pentru proiectul lor de elevii Cercului de Educaţie Civică (Jurnalism şi Comunicare) de la Palatul Copiilor din Târgu-Jiu. Proiectul se implementează în perioada 1 aprilie-30 iunie 2017 şi antrenează în activităţile sale peste 120 de elevi de gimnaziu de la şcolile gimnaziale „Antonie Mogoş” Băleşti-Ceauru, „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu şi „Pompiliu Marcea” Târgu-Jiu, în parteneriat cu instituţii publice, instituţii media şi agenţi economici din municipiul Târgu-Jiu.

Elevii s-au arătat interesați de ideea de a deveni jurnaliști
Elevii s-au arătat interesați de ideea de a deveni jurnaliști

Proiectul, gândit, iniţiat şi implementat de prof. Ion Elena, coordonator al Cercului de Educaţie Civică, a fost prezentat elevilor, părinţilor, partenerilor, a fost aprobat de aceştia şi de conducerea Palatului Copiilor, şi vizează mulţi ani de sustenabilitate precum şi un nivel de derulare cel puţin pentru spaţiul regional. Au fost capacitate ca parteneri interni cercuri importante prin profilul lor de activitate din Palatul Copiilor Târgu-Jiu precum cele de: Studii europene, Cenaclu Literar, Anticipaţie Ştiinţifică, Protecţia Mediului, Cultură şi Civilizaţie Românească, Etnologie, Oratorie şi Dezbateri, Desen pe Şevalet.
„Străluciri de gând frumos” este un proiect educaţional care răspunde nevoii de a forma spiritul civic la elevi, care să susţină apoi dezvoltarea conştiinţei civice a acestora, însuşirea şi aplicarea în viaţă a principiilor şi valorilor civice, vectori relevanţi în conturarea de atitudini, comportamente şi profiluri de personalitate favorabile unei societăţi civilizate, evoluate. Acest proiect a fost gândit pentru a crea la elevi stări şi acţiuni de adevărat civism, pentru a forma comportamente proactive, oameni de caracter, care să genereze la rândul lor schimbări pozitive în viaţa indivizilor, a grupurilor, comunităţilor şi societăţii de mâine. Să creeze şi să asigure climatul moral-etic pentru o societate deschisă, performantă şi prosperă.
O parte din activităţile proiectului sunt susţinute financiar de Primăria Comunei Băleşti şi Tipografia „Prodcom” Târgu-Jiu. Vizibilitatea acestui proiect este asigurată de parteneri media precum: Cotidianul „Gorjeanul”, Săptămânalul „Vertical”, Televiziunea „N-SAT” TV Târgu-Jiu, Revista online „Şcoala Gorjeană” Târgu-Jiu, Revista „Graiul Apelor” a Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Băleşti-Ceauru.
Aflată sub tipar, revista proiectului sugestiv intitulată „Lumina din cuvânt” va aduce în faţa cititorului gândurile elevilor încărcate de sentimente şi idealuri pentru bine, frumos şi adevăr în viaţa de zi cu zi, pentru adevăr, dreptate şi bună-credinţă în relaţiile dintre oameni, trăirile lor faţă de evenimentul cotidian, fenomenul ecologic, frumuseţile din natură şi realitatea obişnuită.
Pentru această frumoasă împlinire editorială merită să-i felicităm, atât pe ei cât şi pe iniţiatorul proiectului. Elevii au stăruit mult să aleagă un titlu potrivit pentru revista cercului. Era nevoie de un titlu care să fie grăitor pentru activităţile Cercului de Educaţie Civică (Jurnalism şi Comunicare). Temele, subiectele, situaţiile şi întâmplările de viaţă, opiniile şi dezbaterile din viaţa cercului, gândurile şi părerile elevilor, structurate într-o mulţime de texte cu conţinut civic sau adevărate jurnale pline de observaţii faţă de realitatea imediată sau mai îndepărtată, orânduite sub un titlu de articol, poate primul articol din viaţa lor pentru unii dintre elevii înscrişi la cerc, toate acestea aveau nevoie de o revistă, o revistă care să adune în paginile ei toate scrierile copiilor.
Ce s-a făcut în acest scop? S-a scris, întâi şi-ntâi Proiectul educaţional „Străluciri de gând frumos”, aşezând laolaltă o mulţime de activităţi care să susţină dorinţa de a face şi de a arăta ceva în spaţiul civic al comunităţii în care elevii trăiesc şi învaţă.
«Fiecărui elev din cerc i s-a propus să vină cu un format de titlu, o expresie literară alcătuită din cel mult patru cuvinte, ne-a mărturisit prof. Ion Elena. Astfel am strâns o mulţime de expresii din care „să culegem” fructul roditor. Am avut de ales un titlu din următoarele propuneri: „Minţi strălucitoare”, „Muguri de gând”, „Imagini în cuvinte”, „Grai şi suflet”, „Lumina din cuvânt”, „Gând luminos”, „Iluminări de gând”, „Gând limpede”, „Vis de copil” etc. Apoi, cele mai multe opţiuni au fost pentru titlul „Lumina din cuvânt”. Astfel s-a născut revista noastră, care se află, iată, la primul ei număr al apariţiei în spaţiul media din Judeţul Gorj.»
Revista „Lumina din cuvânt” este un produs al Proiectului educaţional „Străluciri de gând frumos”, o iniţiativă generoasă a Cercului de Educaţie Civică (Jurnalism şi Comunicare), un proiect al elevilor, pentru elevi şi comunitate, susţinut de conducerea Palatului Copiilor Târgu-Jiu, de părinţii elevilor şi de comunitatea în care aceştia locuiesc şi îşi desfăşoară activitatea educaţională.
Revista contribuie prin intermediul cuvântului scris la educarea elevilor în spirit civic, pe principii şi valori care să genereze trăiri, sentimente, convingeri şi atitudini morale, care să schimbe în bine comportamentul uman, relaţiile interumane şi cele dintre comunităţi şi naţiuni. Ea ţinteşte îmbunătăţirea semnificativă a contextului socio-cultural, determinând reacţii pozitive faţă de ceea ce se întâmplă în relaţia om-am, om-mediu natural, om-societate.
Autorii textelor publicate îşi propun să contribuie prin cuvântul lor la apariţia unor sentimente nobile şi puternice în viaţa colegilor de şcoală şi a oamenilor, sentimente care să influenţeze pozitiv cunoaşterea personală, civismul, iubirea aproapelui, iubirea de ţară, implicarea mai adâncă în propria educaţie şi formare pentru viitor, atât personal cât mai ales societal.