Prima evaluare a cadrelor didactice în această vară

Lumea şcolii este deja în posesia unui proiect elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării(MECI) care vizează creşterea calităţii educaţiei prin stabilirea clară a responsabilităţii cadrului didactic, atât din perspectiva calităţii, cât şi din cea a iminentei descentralizări a sistemului de învăţământ. Potrivit acestui proiect, procedura de evaluare a cadrelor didactice va cuprinde: autoevaluarea, evaluarea colegială, evaluarea de către director şi stabilirea calificativului în cadrul Consiliului de Administraţie.

Cadrele didactice vor fi supuse din această vară unei evaluări din partea comisiei metodice, alta din partea directorului şi alta din partea consiliului de administraţie
Cadrele didactice vor fi supuse din această vară unei evaluări din partea comisiei metodice, alta din partea directorului şi alta din partea consiliului de administraţie

Chiar dacă la acest moment nu este asumată de MECI, evaluarea cadrelor didactice ar putea debuta experimental din această vară. La acest moment s-a căzut de acord asupra acestui proiect pe care îl prezentăm în cele ce urmează. De precizat că acesta a suferit şi poate va mai primi modificări.

Evaluarea în vacanţa de vară
Evaluarea cadrului didactic se va realiza anual, după încheierea anului şcolar, în două faze: 1) completarea fişei de evaluare de către cadrul didactic respectiv (autoevaluare), de către şeful direct (evaluarea colegială, după caz, a responsabilului de comisie metodică,şefului de catedră, directorului adjunct) şi de către conducătorul unităţii şcolare; 2) interviul de evaluare – în faţa consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în care se va completa fişa finală de evaluare, prin medierea diferenţelor existente între cele trei aprecieri; pe baza dovezilor prezentate, se va stabili calificativul final. Pentru fiecare etapă vor fi luate în considerare şi rezultatele evaluărilor externe din perioada analizată (prin inspecţie şcolară, evaluare instituţională), dacă acestea există. Fişa de evaluare va stabili domeniile de evaluare, criteriile de performanţă şi punctajul aferent fiecărui domeniu.

Indicatori de performanţă stabiliţi de şcoli
În baza principiilor descentralizării, Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va stabili indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui criteriu şi punctajul alocat fiecărui criteriu. Acordarea calificativului ar urma să se realizeze în următorul mod: a) calificativul general “foarte bine” se acordă dacă este obţinut calificativul “foarte bine” la cel puţin patru domenii (din care, obligatoriu, domeniul “Realizarea efectivă a curriculumului”) şi calificativul “bine” la celelalte domenii; b) calificativul general “bine” se acordă dacă este obţinut calificativul “bine” la cel puţin patru domenii (cu acelaşi domeniu obligatoriu) şi calificativul “satisfăcător” la celelalte domenii; c) calificativul general “satisfăcător” se acordă numai dacă este obţinut calificativul cel puţin “satisfăcător” la toate domeniile; d) calificativul “nesatisfăcător” se acordă dacă este obţinut calificativul “nesatisfăcător” la cel puţin un domeniu.

Salariu după calificativ
În spiritul îmbunătăţirii calităţii, orice evaluare trebuie să producă consecinţe, care pot fi individuale sau instituţionale. La nivel individual, rezultatele evaluării vor avea consecinţe în planul salarizării şi al contractului de muncă. În cazul calificativului general “satisfăcător”, salariul va rămâne la nivelul anterior, până la următoarea evaluare; obţinerea calificativului general “bine” şi “foarte bine” va conduce la majorări salariale. La nivelul relaţiilor de muncă, rezultatele evaluării vor produce consecinţe doar în cazul obţinerii calificativului “nesatisfăcător”: înscrierea obligatorie a cadrului didactic respectiv într-un program de formare adecvat pentru corectarea punctelor slabe identificate.