O nouă împlinire

Ce minunat este să te dedici cu gândul şi inima misiunii sacre de a înnobila viaţa şi spiritul omului prin melosul popular şi farmecul colindelor tradiţionale! Să intri de sărbători în casele şi sufletul românilor, să trezeşti în treacăt copilăria, cu vatra satului nepieritor, cu farmecul şi gingăşia ei, cu glasurile zglobii ale anilor din zori de viaţă, cu comorile ei de cântec, datini, obiceiuri şi tradiţii nepieritoare.

            Acestei minunate şi preţioase preocupări îi răspund cu dăruire şi multă simţire românească, Casa de Producţie AV STUDIO GROUP şi Studioul LIVIU PLOAE. Piesele adunate pe acest album înmănunchează deopotrivă datini şi doruri, trăiri rare şi frumuseţi de spirit şi suflet, bogăţii ale tradiţiilor vieţii româneşti, nestemate perene ale folclorului nostru unic.

            Ascultându-le, îţi primeneşti viaţa, te simţi mai împlinit spiritual şi gândul te învăluie cu optimism şi încredere în ceea ce faci. Simţi şi trăieşti româneşte, eşti mai bun şi mai generos decât ieri, mai stăruitor în toate şi mult mai pregătit pentru provocările viitorului. Colindele şi cântecele de joc şi voie bună prezente în album îţi aduc mai aproape de inimă bogăţia, unicitatea şi diversitatea spaţiului spiritual românesc.

            Cu această muzică aleasă te reîntorci pentru câteva clipe în satul tău, asculţi clinchetul de zurgălăi al colindătorilor, vorba dulce şi arhaică a românului iubitor de neam şi glie, reîntâlneşti uliţa sfântă a copilăriei, cu toată fascinaţia şi istoria ei, ospitalitatea oamenilor şi pitorescul inegalabil al locurilor.

            Albumul de faţă este o nouă împlinire a celor care lucrează clipă de clipă la păstrarea şi promovarea folclorului şi tradiţiilor populare româneşti, cuprinse în spaţiul geografic sacru de la Tisa, Nistru, Dunăre, Carpaţi şi Marea Neagră, teritoriul inalienabil al identităţii noastre de neam şi ţară.