Monumente importante din Istoria Gorjului dispar din lipsa banilor (I)

Judeţul Gorj beneficiază de un patrimoniu istorico-cultural de o valoare inestimabilă, din nefericire autorităţile gorjene nu fac suficient  pentru conservarea acestuia. Dacă în unele cazuri eforturile Muzeului Judeţean „Alexandru Ştefulescu” au dat roade iar obiectivele respective se află într-o stare acceptabilă pentru vizitare turistică-Casa memorială „ Tudor Vladimirescu”Vladimir, Casa memorială „Constantin Brâncuşi”Hobiţa, Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” ş.a., în alte cazuri vestigii importante de istorie riscă să dispară, câteva exemple Casa „Iosif Keber” Târgu-Jiu, Casa „Moangă” Târgu-Jiu, Casa „Moangă-Pleşoianu” Săcelu, Casa „Dincă Schileru”Bâlteni  şi multe altele.

Aşa cum o arată imaginile,  Casa Keber are urgentă nevoie de protecţie
Aşa cum o arată imaginile, Casa Keber are urgentă nevoie de protecţie

Aşa cum  remarca inegalabilul Alexandru Ştefulescu la începutul secolului trecut, teritoriul Gorjului poartă pe el nenumărate urme ale trecutului. Din nefericire, ca urmaşi-autorităţi, comunităţi, sponsori-nu ne arătăm demni de ce ne-au lăsat înaintaşii. Vom încerca în câteva episoade să readucem în atenţia dumneavoastră locuri şi fapte care au nevoie de o mai mare atenţie şi care, cu multă iniţiativă în primul rând, ar putea să supravieţuiască şi generaţiilor de acum.

Casa memorială “Iosif Keber”, o moştenire ignorată

Cel puţin la Gorj ne-am obişnuit să ne lăudăm cu proiecte cu finanţare euroopeană care nu prea fac nimic. În acest timp, fonduri europene importante ar putea fi folosite pentru reabilitarea unor monumente aflate în patrimoniul judeţului şi pentru care nu am găsit bani în ultimele două decenii şi jumătate.
În acest an se vor împlini 25 de ani de la dispariţia de pe acest pământ a inegalabilului Iosif Keber. Pictorul gorjean s-a născut la 30 iulie 1897 la Târgu-Jiu şi s-a sfârşit, cu câteva luni înainte de căderea regimului comunist, în 19 aprilie 1989 în acelaşi oraş de pe Jiu. Pentru cei care nu ştiu încă unde îşi doarme  somnul de veci, menţionăm că Iosif Keber a fost înmormântat în cripta familiei din cimitirul Bisericii din Vădeni (Sişeşti) Târgu-Jiu.
Pentru foarte mulţi gorjeni o mare necunoscută, Iosif Keber este cunoscut şi apreciat de iubitorii de frumos pentru pictura sa bisericească dar şi pentru peisajele  şi portretele făcute la şevalet. În anul 1989, casa sa aflată pe strada 11 Iunie din Târgu-Jiu a fost dăruită Municipiului cu tot ce se afla în aceasta. Astfel, picturile lui Iosif Keber pot fi găsite la Muzeul de Artă din Parcul Central iar cărţile, circa 6000 după câte îmi amintesc, au constituit baza Bibliotecii de Artă “Iosif Keber” din cadrul Bibliotecii Judeţene.
Monumentul datează din perioada interbelică şi la acest moment  prezintă o stare avansată de degradare, agravată de deteriorarea acoperişului şi de infiltraţiile apelor pluviale. Pereţii exteriori şi ornamentele clădirii sunt într-o stare avansată de degradare, fiind astfel condamnat la mutilare şi la distrugere un important bun de patrimoniu. În ultimii ani doar reparaţii modeste au ţinut obiectivul pe linia de plutire dar lucrurile nu se mai pot prelungi la infinit. Sunt aşteptate de la un an la altul marile proiecte de restaurare, finanţarea europeană dar, cel puţin până acum, nu au fost decât vorbe.

Keber, un alt brand al Gorjului
Iosif Keber a fost un nume mare al artei româneşti în a doua parte a secolului XX. Potrivit specialiştilor,  toată opera sa artistică(pictură  bisericească, icoane şi alte lucrări cu caracter religios) se încadrează în bizantin şi neobizantin. Numele său a  răzbătut şi peste hotare, operele sale aflându-se în colecţii particulare din Franţa, Italia, Germania, Grecia şi Turcia dar chiar şi în SUA şi Canada. În ţară sunt zeci de mânăstiri şi biserici care păstrează urmele creatoare ale trecerii sale, un pictor deopotrivă apreciat şi solicitat chiar de Patriarhia Română.
Pentru gorjeni nu înseamnă doar Casa memorială şi colecţia de artă lăsată, ci şi picturile religioase de la Târgu-Jiu, Polovragi, Novaci,Săcelu şi exemplele ar putea continua. Legat de Târgu-Jiu, este autorul picturii în frescă a bisericii “Sfinţii Apostoli” de pe Axa Brâncuşi, poate supremă recunoaştere a geniului său creator.
Anul 2014, cel care marchează un sfert de veac din momentul când pictorul gorjean a fost chemat să picteze în Cer, poate se va constitui şi în paşi pentru salvarea monumentului arhitectonic lăsat târgujienilor. (Va urma)