Lafarge Ciment implementează proiectul „Calitate şi productivitate prin asigurarea sănătătii şi securitătii angajatilor”

Loading

lafarge-protectia-munciiÎncepând cu data de 1 august 2010, S.C. Lafarge Ciment (România) S.A. derulează proiectul „Calitate şi productivitate prin asigurarea sănătătii şi securitătii angajatilor”, selectat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007- 2013, cofinanţat din Fondul Social European.
Proiectul, cu o durată de 12 luni, se adresează tuturor angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în sediul central de la Bucureşti şi în uzinele de la Medgidia (judetul Constanţa), Hoghiz (judetul Braşov) şi Târgu Jiu (judeţul Gorj) şi îşi propune să contribuie la conştientizarea personalului asupra riscurilor specifice industriei, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor profesionale şi ale accidentelor la locul de muncă.
Proiectul cuprinde activităţi de evaluare a stării de sănătate a angajaţilor şi informare medicală, cursuri specifice de prim ajutor, de stingere a incendiilor, cursuri de formare SSM pentru categoriile de personal care desfăşoară activităţi cu risc ridicat, cât şi activităti de informare-educare-comunicare.
Acest proiect se încadrează în politica de sănătate şi securitate a companiei, care, pe lângă stabilirea de proceduri şi obligativitatea utilizării de echipamente de protecţie, vizează, mai ales, adoptarea unor atitudini favorabile şi exersarea comportamentelor sănătoase, atât la locul de muncă, cât şi acasă.
Astfel, anual, la nivelul companiei se derulează activităţi pentru stabilirea celor mai eficiente acţiuni pentru prevenirea riscurilor la locul de muncă şi sunt implementate proiecte de exersare a comportamentelor sigure ce implică direct angajaţii şi contractanţii, prin participarea la activităti specifice, inclusiv de sensibilizare, cu ajutorul unor materiale de informare adecvate.

Despre Lafarge
În România, Lafarge activează cu toate liniile sale de activitate: ciment, agregate, betoane, gips; are 40 de siteuri industriale şi numără 1.300 de angajaţi. În 2009, a înregistrat o cifră de afaceri de 270 de milioane de Euro.
Lafarge este lider mondial în industria materialelor de constructii, deţinând poziţii de vârf cu toate diviziile sale: Ciment, Agregate & Betoane şi Gips. Având peste 78.000 de angajati în 78 de ţări, Lafarge a înregistrat vânzări de 15,8 miliarde de euro în 2009.
În 2010 şi pentru al şaselea an consecutiv, Lafarge a fost clasificată printre „cele mai durabile 100 de corporaţii din lume”. Prin intermediul celui mai important centru de cercetare în domeniul materialelor de construcţii din lume, Lafarge plasează inovaţia în centrul priorităţilor sale, într-un demers de a asigura construcţii durabile şi creativitate arhitecturală.