Inserţie slabă pe piaţa muncii în Gorj

Extrem de puţini tineri îşi găsesc un loc pe piaţa muncii după absolvirea învăţământului profesional şi tehnic
Extrem de puţini tineri îşi găsesc un loc pe piaţa muncii după absolvirea învăţământului profesional şi tehnic

Începând cu data de 1 septembrie 2010, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj derulează Proiectul POSDRU/ 90/2.1/S/58651 cu titlul „Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic în vederea optimizării ofertei educaţionale”.
Spaţiul de acţiune al proiectului este multi-regional, pe domeniile rural şi urban, în regiunile Sud-Vest Oltenia (Judeţul Gorj), Bucureşti-Ilfov  şi Sud-Est (Judeţul Galaţi). Studiul rezultat în urma aplicării primului set de chestionare absolvenţilor promoţiei 2009/2010 a vizat: cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, precum şi a caracteristicilor procesului de tranziţie de la şcoală la muncă la 6 luni de la absolvire,  gradul în care absolvenţii de învăţământ liceal tehnologic îşi continuă studiile la nivel universitar şi postliceal, perfecţionarea metodologiei de evaluare a nivelului de inserţie socio-profesională a absolvenţilor de liceu tehnologic. Grupul ţintă a fost constituit din toţi absolvenţii de liceu tehnologic de rută directă ai promoţiei 2010 din judeţele Gorj (1 360 absolvenţi: 667 urban, 693 rural) şi Galaţi (1 584 absolvenţi: 1034 urban, 550 rural).

Absolvenţi pesimişti şi şomeri
Inspectorul şcolar Camelia Bibere, coordonatorul proiectului la nivelul judeţului Gorj, ne-a declarat: ”În urma anchetei pe bază de chestionar aplicat faţă în faţă, într-un univers de investigat bine determinat, a rezultat următoarea structură a relaţiei dintre mobilitatea educaţională intergeneraţională şi statutul actual pe piaţa muncii: Gorj – 25,2% şomer indemnizat; 3, 2% şomer neindemnizat; 10, 2% salariat; 0,5% lucrător pe cont propriu; 0,1% patron cu salariaţi; 1, 3% lucrător familial neremunerat; 5,7% casnic (ă); 0,4% altă ocupaţie; 53,4% student la facultate/colegiu/şcoală postliceală”.
Se poate spune că percepţiile absolvenţilor cu privire la oportunităţile de ocupare de la nivel local influenţează hotărâtor şansele de inserţie pe piaţa muncii. Cu alte cuvinte, percepţiile absolvenţilor asupra oportunităţilor de ocupare existente la nivel local modelează comportamentul lor de căutare (intensitatea, durata şi modalităţile de căutare), influenţând decisiv probabilitatea de inserţie profesională.  Per total, aproximativ 45% (Gorj) şi 47% (Galaţi) dintre absolvenţi sunt încrezători în şansele lor de ocupare, considerând că meseria/calificarea dobândită prin şcoală este căutată şi foarte căutată pe piaţa locală a muncii. Cea mai mare incidenţă a percepţiilor pesimiste îi caracterizează pe absolvenţii profilului tehnic, dat fiind că peste 55% (Gorj) şi 50% (Galaţi) dintre aceştia cred că meseria/calificarea lor este puţin şi deloc căutată. În concluzie, putem spune că absolvenţii profilelor tehnic sunt preponderent pesimişti în privinţa şanselor lor de ocupare, cei din servicii preponderent optimişti, iar cei din resurse naturale şi protecţia mediului se împart echilibrat  între cele două atitudini.
Raportul de analiză din care am extras datele de mai sus a fost întocmit de experţi pentru prelucrarea statistică, analiza şi prelucrarea informaţiilor şi datelor,  experţi în domeniul pieţei muncii şi în metodologii de investigarea a inserţiei profesionale a absolvenţilor.
Activităţile de investigare în teren s-au desfăşurat în lunile ianuarie şi februarie 2011, rata de non-răspuns fiind de 0,6% în Gorj şi 4,3% în Galaţi.
În lunile iulie şi august, va avea loc a doua etapă de investigare, pe acelaşi eşantion de respondenţi