Implementarea cu succes a proiectului 2022-RO01-KA121-000067749 la  Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși″ Peștișani

Liceul din Peştişani nu îl uită pe Brâncuşi

Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani a încheiat al doilea an din cadrul Acreditării în domeniul educației  școlare, acțiune-cheia 1, proiecte de mobilitate pentru elevi și personalul din învățământul școlar  Nr.2020-1-RO01-KA120-SCH-095480 prin implementarea cu succes a proiectului 2022-RO01-KA121-000067749 finanțat integral prin programul Erasmus+, unul din cele mai valoroase programe ale Uniunii Europene. În cadrul acestui proiect au existat doua fluxuri: un flux de mobilitate de  grup a elevi și un flux de mobilitate a cadre didactice la un curs de formare.

Mobilitatea de grup a elevilor a avut loc în perioada 9.04.2023-14.04.2023 în Düsseldorf, Germania în care au participat 8 elevi de gimnaziu însoțiți de 2 cadre didactice. În această mobilitate elevii, împreună cu alți adolescenți,  au  desfășurat diferite activități: activități de cunoaștere interpersonală, jocuri în echipă s-au folosit mijloacele de comunicare digitală, ,au avut loc discuții despre activitățile școlare  zilnice, probleme de mediu din cele două țări și de asemenea au fost  împărtășit aspecte ale culturii specifice zonei din care provin. De asemenea elevii și-au dezvoltat competența lingvistică- au comunicat în limba engleză; competența științifică, de inginerie, tehnologică și matematică observând avansul tehnologic din Germania, competențe antreprenoriale prin planificarea bugetului personal; competența digitală; competența socială și de învățare- abilitatea de a face față necunoscutului și complexității; competența civică, adoptarea unor stiluri de viață durabile- cei de la hotel i-au învățat să nu facă risipă alimentară; competența de conștientizare culturală și expresie- atitudini pozitive și mentalități deschise față de alte culturi și față de diferențele culturale.

Activitatea culturală a cuprins vizitarea orașelor: Düsseldorf, Amsterdam, Essen, trei orașe foarte frumoase, fiecare o expresie a civilizației europene.

Programul de formare,  oferit prin cursul structurat „Teaching Methods‟ organizat de Central European Training Institute ( CETI) din Viena, Austria, desfășurat în perioada 22.05.2023-26.05.2023   și completat prin activități culturale , le-a oferit participanților experiențe deosebite atât în plan profesional cât și personal. La acest curs au participat 6 cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși″ Peștișani. În acest curs cadrele didactice și-au dezvoltat competențele în folosirea  diverselor  aplicații online și să introduc tehnologia în anumite secvențe ale lecției. S-a îmbunătățit capacitatea de a sprijini învățarea  diferențiată și educația personalizată. Au avut posibilitatea de a vizita o școală ce folosește metode  Montessouri în activitățile didactice.

Activitățile culturale au vizat monumente din Viena precum: Vienna State Opera,Austrian Parliament Building,Hofburg Palace,Belvedere Palace, Schonbrunn Palace , St. Stephen’s Cathedral

Acestă mobilitate le-a prilejuit cadrelor didactice participante și dezvoltarea competențe culturale, de comunicare în limba engleză, interpersonale, antreprenoriale.

Participanții în cele două fluxuri ale proiectului sunt recunoscători programului Erasmus+ pentru șansa de a se dezvolta profesional și personal. La nivel de instituție acesta contribuie la internaționalizarea școlii și o mai buna vizibilitate a acesteia  în comunitate.