Festivalul de Teatru ”Picături de suflet”, o reușită de la prima ediție

FESTIVALUL DE TEATRU ,,PICĂTURI DE SUFLET”, aşa cum ii spune şi numele,  este un proiect de suflet,  inițiat de Asociația Umanitară Iunona, asociație a cadrelor didacțice din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-jiu, alături de  toate liceele târgujiene, ce s-a desfăşurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj pe scena Teatrului Dramatic ,,Elvira Godeanu” Târgu Jiu.

Cum a apărut ideea acestui proiect? Fiind in an centenar, echipa de scriere a proiectului, doamnele profesor Sgondea Simona, Vlădoiu Adela şi Bogdan Roxana, şi-au dorit să realizeze pe scena Teatrului o altfel de unire, unirea tuturor tinerilor liceeni, care cred într-o şcoală incluzivă, în dreptul fiecărui copil la educaţie. Proiectul a avut ca beneficiari direcți 200 de tineri din liceele târgujiene și şi-a propus depășirea barierelor culturale și a prejudecăților, tinerii tipici alături de tinerii cu dizabilități putând să comunice prin intermediul manifestărilor artistice.

Acest proiect a devenit posibil datorită finanţării primite din partea Primăriei Municipiului Târgu Jiu şi a sprijinului nemijlocit acordat de managerul Teatrului Dramatic ,,Elvira Godeanu”, cărora echipa de proiect le mulţumeşte pentru această minunată şansă oferită tinerilor, sperând în colaborări viitoare.

Proiectul a urmărit promovarea și valorificarea talentului și aptitudinilor artistice ale elevilor din licee prin intermediul teatrului, dezvoltarea sentimentului de autoafirmare în spațiul competițional și de cooperare cu membrii grupului, dezvoltarea capacității instituționale a școlilor de a desfășura activități cu caracter interdisciplinar, centrate pe reducerea gradului de discriminare și  asigurarea  egalităţii de şanse pentru  persoanele  cu dizabilități, promovarea prieteniei și cooperării dintre tinerii cu nevoi speciale şi tinerii tipici prin realizarea de activități comune.

„Discriminarea este o problemă, iar integrarea în societate și pe piața muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile se lovește, de cele mai multe ori de bariera prejudecăților. Prin desfășurarea Festivalului de teatru ,,Picături de suflet” ne-am propus ca participanții, tinerii din grupul țintă, aparținand atât grupurilor discriminate cât și majorității, să depășească barierele culturale și prejudecățile, să conștientizeze necesitatea respectării drepturilor omului și să participe activ  în combaterea discriminării prin intermediul manifestărilor artistice. Am considerat ca oportună aplicarea metodei teatrului în cadrul proiectului întrucât oferă cea mai ușoară cale spre înțelegerea generală a fenomenului incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, fiecare trupă de actori înscrisă în festival trebuind să aibă în componenţă cel puţin o persoană cu nevoi speciale”, spune d-na profesor Sgondea Simona, preşedinte al Asociaţiei Umanitare Iunona.

Juriul a fost selectat de către organizatori, atât din rândul practicienilor de teatru, cât şi din rândul cadrelor didactice partenere astfel, d-nul. profesor Nicu Baiu, director al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu, d-na profesor  dr. Ţăpurin Adriana, profesor la CSEI Târgu Jiu, d-na Inspector școlar invățământ special Scheau Daniela, d-nul Inspector școlar educație permanentă Grigore Alexandrescu, din cadrul I.S.J. Gorj, d-na profesor  dr. Ana Daria Ionescu Haidău, director al Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu şi preşedintele juriului, d-na Rodica Gugu Negrescu, cunoscută şi iubită actriţă a Teatrului Dramatic Elvira Godeanu Târgu Jiu.

În urma deliberării, pe baza capacităţii de interpretare şi de convingere, întelegerii situațiilor și a rolurilor, atmosferei create de trupă pe scenă, coeziunii trupei şi fluidităţii spectacolului, premiul I a fost obţinut de Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu cu piesa „Refacem”, premiul II de Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu cu piesa „De-a Dumnezeu”, premiul III, la egalitate de puncte, de Colegiul Naţional” Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu cu piesa „Paşi spre viitor” şi Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu Târgu Jiu cu piesa „De ce Eu?”, celelalte licee participante obţinând menţiuni.

Marele trofeu al festivalului a fost acordat, în unanimitate de voturi, echipei de teatru din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu pentru piesa „Copiii lumii”, decizie primită cu vii aplauze de către toţi participanţii, ca şi cum în sală ar fi fost un Suflet Uriaş.

D-nul profesor Nicu Baiu, director al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu a apreciat ineditul şi unicitatea proiectului, a felicitat elevii pentru trofeul obţinut şi şi-a exprimat dorinţa şi convingerea de continuitate şi de creştere a festivalului la nivel judeţean.