Euro 200: Guvernul stimulează achiziţia de calculatoare pentru elevi

Programul „EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi in anul 2010.Beneficiarii acestui program sunt elevii învăţământului de stat, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator de tip desktop, conform Ordonanţei de Urgenţă nr.87/2008 (elevii de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 2008).

În pofida crizei economice, tinerii din România au o şansă să-şi achiziţioneze un calculator desktop prin programul Euro 200

21 aprilie este termenul limită pentru depunerea cererilor la şcoli. Deja la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ s-a constituit comisiile „EURO 200”, conform art.6, 7 şi 8 din Hotărârea nr.1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii mai dure pentru beneficiari
Guvernul a stabilit o serie de condiţii pentru ca elevii şi studenţii cu venituri mici să poată primi ajutorul financiar de 200 de euro în vederea achiziţionării unui calculator. Potrivit Hotărârii de Guvern, publicată recent în Monitorul Oficial, se stabileşte ce acte trebuie depuse de elevii ce solicită sprijin financiar, precum media generală şi absenţele. Mai exact, cererea va trebui însoţită şi de o adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior, o adeverinţă din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior – pentru toţi elevii, cu excepţia clasei I – şi încă o adeverinţă din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior.
Se mai  prevede că la stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile acestora în luna precedentă, cu excepţia alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. Cel puţin ciudată ni s-a părut prevederea conform căreia  „în cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora”. În caz de egalitate, rezultatele la învăţătură vor constitui principalul criteriu de departajare. Vor fi luate în calcul, în ordine: media generală/calificativul şi numărul de absenţe nemotivate, pentru elevi, respectiv obţinerea a minimum 50 de credite în anul universitar anterior, pentru studenţi.
Cererile de acordare a sprijinului financiar trebuie depuse până la 21 aprilie, urmând ca după aceea să se facă anchetele sociale de către primării iar în şcoli să se analizeze dosarele. Bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 24 iunie-30 iulie. Calculatoarele pot fi achiziţionate între 24 iunie şi 31 august, iar operaţiunea de decontare către agenţii economici va fi derulată în perioada 23 iulie-30 noiembrie 2010.