„Eminesciana”, … o săptămână cu Eminescu

La Centrul De Resurse Pentru Educaţie Şi Dezvoltare – Grădiniţa ,,Mihai Eminescu”, Tg-Jiu, a avut loc, vineri 27 ianuarie 2012, la ora 10.30, spectacolul Omagial ,,Eminesciana … o săptămână cu Eminescu”,  acţiune cuprinsă în calendarul activităţilor proiectului educaţional naţional ,,Ieri am fost copil …ţin minte, însă astăzi sunt…părinte!!! ’’ avizat MECTS Nr. 31435/12. 04. 2010.

Până și preșcolarii îl cunosc pe cel mai mare poet al românilor
Până și preșcolarii îl cunosc pe cel mai mare poet al românilor

Coordonatorul acţiunii a fost  directorul acestei instituții, expert CRED –  profesor pentru învăţământ preşcolar Ileana Lastovieţchi, şi organizator consilierul educativ, profesor pentru învăţământ preşcolar Bîzdoacă Ana-Maria.

În amintirea „poetului nepereche”
EMINESCU – ,,Luceafăr al poeziei româneşti”, ,,Poetul Nepereche”  mentor al nostru al multora, în fiecare an ne aminteşte despre ceea ce înseamnă perfecţiunea în artă în general şi în literatură  în special.
Şi pentru că misiunea noastră, ca dascăli, este aceea de a transmite şi generaţiilor următoare dragostea pentru frumos, tradiţie, cultură, dorim să învăţăm –   încă de la vârsta preşcolară – cine este acest ,,monstru sacru” al culturii româneşti, îndrumându-i pe copii prin labirintul creaţiei eminesciene. Învăţând copiii poezia lui Eminescu îi plasăm într-o lume artistică, ea însăşi creatoare şi de inspiraţie în creaţie. Deşi mici, fac parte dintr-o lume mare, cea a artiştilor şi  avem prilejul de –ai vedea creând, exprimându-se artistic – aşa cum pot ei – dar care mereu ne impresionează prin imaginaţie şi putere creatoare.
Astfel, din marea dragoste pentru el, colectivul de educatoare a hotărât ca acest lăcaş de educaţie, unde modelăm sufletele celor mai frumoşi copii, să se numească Grădiniţa ,,Mihai Eminescu”, iar sărbătoarea … Eminesciana.
Sărbătoarea ce are loc în fiecare an – de mulţi ani – la noi în grădiniţă dedicată marelui poet, ne oferă încă o ocazie de a-i vedea ,,la lucru” pe aceşti mici artişti, readucându-l în inimile noastre ca o adiere plăcută şi înmiresmată, pe cel mai ales între poeţii acestui neam. Fără poezia lui am fi atât de singuri în Univers, fără muzica versului lui, nicio melodie n-ar mai ajunge la inima noastră.
An de an ne dorim să-l omagiem pe Eminescu într-un mod diferit, unic, nu numai pentru că a fost cel mai mare poet român, ,,poetul nepereche”, cum l-a numit George Călinescu, dar şi pentru că a reuşit în mod excepţional să ridice pe culmi inegalabile vocaţia creatoare a naţiei, a sondat ca nimeni altul din izvoarele frumuseţilor noastre spirituale şi ne-am regăsit ca popor în poezia şi proza lui nepieritoare.
Mihai Eminescu este un izvor nesecat, care a pătruns în mentalitatea şi simţurile celor ce vorbesc şi scriu româneşte.
Suntem bucuroşi că putem să îi aducem şi în acest an un omagiu ca semn de mulţumire şi recunoştinţă pentru tezaurul lăsat. Obiectivele generale ale activităţilor cultural artistice dedicate ,,poetului nepereche” şi desfăşurate în luna ianuarie în cadrul unităţii noastre de către toate cadrele didactice la grupele pe care le conduc au vizat stimularea potenţialului artistic şi creativ al  preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar de învăţământ; cunoaşterea poeziei eminesciene şi a potenţialului artistic al acesteia; dezvoltarea limbajului şi în special a expresivităţii acestuia prin recitarea poeziilor eminesciene dar şi prin compoziţii proprii; dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru valorile naţionale şi creșterea calității serviciilor oferite de grădiniță, a atractivității grădiniței și menținerea ei în rândul unităților de educație timpurie care au poziții superioare pe piața educației în contextul concurențial actual la nivelul județului.

Un program la înălțime
Programul acţiunilor a cuprins printre altele:,,La steaua care-a răsărit…” – program educativ susţinut de grupa mare ,,Step by step” în colaborare cu grupa mică ,,B”, grupa mijlocie ,,Step by srep” şi grupa mare ,,A”, coordonaţi de cadrele didactice de la grupele respective.; ,,Eminesciana” – program educativ susţinut de grupa pregătitoare ,,A” în colaborare grupa pregătitoare ,,B”, grupa mijlocie ,,A” şi grupa mică ,,A”, coordonaţi de cadrele didactice de la grupele respective.; ,,Vers eminescian” – program educativ susţinut de elevii de la unităţile de învăţământ partenere, coordonaţi de cadrele didactice de la clase I-IV:ale Şcolii Generale ,,Constantin Săvoiu” Tg-Jiu, Şcolii Generale ,,Pompiliu Marcea” Tg-Jiu şi Şcolii Generale „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu.
În final, a avut loc vizitarea expoziţiei – concurs interjudeţean ,,Eminescu şi copiii”, ce se va desfăşura, luni 30 ianuarie 2012, şi vizează valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activităţilor artistico-plastice şi practice; cultivarea  interesului pentru creaţia eminesciană precum şi transpunerea ei în lucrări de pictură, colaje, desene, picturi, grafică realizate de preşcolari şi şcolari din Grădiniţa ,,Mihai Eminescu” şi din unităţile de învăţământ partenere.
Folosind o varietate de modalități de colaborare care presupun o implicare activă a părinților alături de copii și educatoare,  considerăm că vor avea de câștigat atât copiii cât și părinții, colectivul grădiniței  și comunitatea locală.
Mariana Chebeși