Digitalizare accelerată în România sub presiunea coronavirusului

OUG nr. 38/2020 instituie procedura eliberării de către instituțiile și autoritățile publice a documentelor semnate electronic, aceasta intrând în vigoare in 7 aprilie 2020. Aceste autorități și instituții publice vor primi documente semnate electronic. Doar Președinția, Parlamentul României și autoritatea judecătorească sunt exceptate de la această obligație. Actele emise în format electronic de autorități și instituții publice vor fi semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice. În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile și instituțiile publice vor emite actele normative de punere în aplicare a acestei ordonanțe.

Criza sanitară a accelerat trecerea la digitalizare în instituțiile publice. Doar că România nu era pregătită să depășească anumite etape în implementarea digitalizării. Astfel, în vederea primirii documentelor electronice, instituțiile și autoritățile publice vor pune la dispoziția persoanelor interesate portaluri proprii sau ale terților sau vor utiliza poșta electronică dacă nu au această posibilitate.
Potrivit unei reguli generale, atât timp cât o instituție sau o autoritate publică primește o solicitare în format electronic, sub semnătură electronică, și răspunsul se va emite în format electronic.
Există o excepție dacă solicitantul dorește răspunsul în format letric, într-un alt format – hârtie, se va menționa acest lucru în cererea adresată.
Autoritățile și instituțiile publice vor publica în mediul online informații privind modalitatea de primire a documentelor electronice.