Consfătuirile profesorilor de istorie și socio-umane din Gorj

C.N.S.H. S-a dovedit locul propice desfășurării adunării profesorilor de istorie.
C.N.S.H. S-a dovedit locul propice desfășurării adunării profesorilor de istorie.

În data de 17 septembrie 2014, Colegiul Național „Spiru Haret” din Târgu-Jiu a găzduit Consfătuirile profesorilor de istorie și socio-umane din județul Gorj, fiind prezenți la activitate peste 120 de cadre didactice.
În prezența profesorilor de istorie și socio-umane din județ, prof. dr. Dorina Nichifor, inspector de specialitate în cadrul ISJ Gorj, a prezentat structura anului şcolar 2014-2015; Diagnoza procesului educaţional și inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar; Planuri-cadru, programe şcolare de trunchi comun şi programe şcolare pentru cursuri opţionale, oferta naţională; Manuale şcolare în anul şcolar 2014-2015; Planificarea si proiectarea didactică; Examene naţionale; Concursurile naţionale în anul şcolar 2014-2015 la istorie şi socio-umane.
Au fost deasemenea aduse în discuția cadrelor didactice prezente la Colegiul Național „Spiru Haret” din Târgu-Jiu, pregătirea profesorilor de istorie și socio-umane, dar și direcţiile principale de pregătire a acestora: Cunoaşterea documentelor şcolare, cu Planurile-cadru şi programele şcolare în vigoare, pregătirea de specialitate şi metodică, utilizarea manualelor şcolare, a ghidurilor metodologice și a ghidurilor de evalua pentru ştiinţa istorie, formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de istorie, dotarea cabinetelor de istorie şi utilizarea programului AEL în predarea istoriei, dar și utilizarea instrumentelor de evaluare, inclusiv a instrumentelor digitale de evaluare.

Reprezentanții S.Ș.I.R. și ANCERM prezenți la Consfătuiri

La invitația doamnei inspector de specialitate, prof. dr. Dorina Nichifor, au fost prezenți la Consfătuirile desfășurate în data de 17 septembrie, reprezentanții Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Gorj, președintele ANCERM Gorj, col. (r.) Valter Loga, vicepreședinții col. (r.) Gigi Bușe și prof. Andrei Popete-Pătrașcu, alături de președintele Filialei Gorj a Societății de Științe Istorice din România, prof. dr. Gheorghe Nichifor, aceștia vorbind dascălilor prezenți în amfiteatrul Colegiului Național „Spiru Haret” despre activitățile desfășurate, dar și despre nevoia de responsabilizare a profesorilor de istorie, dar și a tinerei generații, în direcția organizării și desfășurării de activități pentru omagierea, comemorarea și cinstirea eroilor, a personalităților și a momentelor importante din Istoria Românilor. Precizăm că atât Societatea de Științe Istorice din România, cât și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, au semnat Protocoale de Colaborare cu Ministerul Educației Naționale, iar la nivel local, filialele județe cu Inspectoratul Școlar județean Gorj.
În urma prezentării tuturor acestor activități și-au exprimat dorința de a înființa Cercuri Cultul Eroilor, în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Gorj următoarele licee și școli gimnaziale: Colegiului Național „Spiru Haret” din Târgu-Jiu, Colegiul Național „Tudor Arghezi” Târgu Cărbunești, Colegiul Național „Mihai Viteazul” Bumbești Jiu, Colegiul Tehnic Mătăsari, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu, Colegiul Tehnic „Gen. Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Târgu-Jiu, Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu, Liceul Energetic Târgu-Jiu, Liceul Tehnic Nr. 2 din Târgu-Jiu, Liceul Tehnic Roșia de Amaradia, Liceul Teoretic Novaci, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești, Școala Gimnazială „Sf. Nicolae”, Școala Gimnazială Dragotești, Școala Gimnazială Nr. 1 Motru, Școala Gimnazială „George Uscătescu” Târgu-Cărbunești, Școala Gimnazială Nr. 2 Motru, Școala Gimnazială Lihulești, Școala Gimnazială Lelești, Școala Gimnazială nr. 1 Bumbești Jiu, Școala Gimnazială Glogova, Școala Gimnazială Cîlnic, Școala Gimnazială Târgu Cărbunești, Școala Gimnazială „Victor Popescu” Fărcășești. Conducerea Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Gorj își exprimă încrederea că în viitorul apropiat și alte unități școlare vor semna astfel de Protocoale de Colaborare.
Andrei Popete-Pătrașcu
Cornel Șomîcu