Conferință dedicată Unirii Principatelor Române la UCB

 După o dinamică imprimată în ultimele luni de către Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației din Universitatea ”Constantin Brâncuși”, în această săptămână singura instituție  de învățământ superior de stat din Gorj organizează două conferințe științifice dedicate  marcării Bicentenarului Revoluției conduse de Tudor Vladimirescu și Unirii Pricipatelor Române.  

Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației din Universitatea ”Constantin Brâncuși” reușește să organizeze la Tg-Jiu, e drept că participarea este online din cauza rigorilor sanitare, o manifestare de înaltă ținută științifică cu invitați de la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română – Iaşi, Universitatea din Craiova, Asociația  Culturală „Alexandru Ioan Cuza” Heidelberg, Germania dar și Inspectoratul Școlar Județean Gorj și instituția  gazdă.

Organizată sub forma unei mese rotunde, Conferința ”Unirea Principatelor Române, moment unic în istoria națională” se va desfășura vineri, 22 ianuarie 2021, sub egida Ministerului Educației și Cercetării, Universității ”Constantin Brâncuși”, Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică  și Institutului de Politici Publice, Administrație și Științele Educației.

Programul anunțat de organizatori, comunicat de moderatorul manifestării-prof. Cornel Șomîcu-este următorul: Profesor universitar doctor CĂTĂLIN TURLIUC, cercetător ştiinţific gr. I la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română – Iaşi.-Tema: „Un gest de autoritate – Statutul Dezvoltător al Convenției de la Paris.”;  Profesor universitar doctor SORIN LIVIU DAMEAN, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova-Tema: „Unirea de la 24 ianuarie 1859, act de voință  și de solidaritate a românilor. ” ; Profesor doctor MARIA COCHINĂ, Inspector general al Inspectoratului Școlar al Județului Gorj-Tema: „ Alexandru Ioan Cuza, 1863, gândirea politică exprimată în documente”; Iosif Herlo, Profesor, Președintele Asociației Culturale „Alexandru Ioan Cuza” Heidelberg, Germania-Tema: Asociația Culturală „Alexandru Ioan Cuza”- repere din activitate; Profesor CORNEL ȘOMÎCU, Doctorand în istorie, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Tg. Mureş-Tema: „Contribuții gorjene la Unirea Principatelor, Studiu de caz: Gheorghe Magheru și Christian Tell.”

Comitetul de organizare al manifestării este alcătuit din: Prof. univ. dr. SORIN PUREC-rectorul Universității ”Constantin Brâncuși”; Conf. univ. dr. ALIN GAVRILESCU– Prodecan Facultatea de Științe Ale Educației, Drept și Administrație Publică (UCB), Lector univ. dr. CĂTĂLIN PEPTAN – Director Institutului de Politici Publice, Administrație și Științele Educației (UCB).