Concursul naţional de eseuri „călătorie prin uniunea europeană”

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a organizat, în ultimele trei luni de zile, Concursul Naţional de Eseuri “Călătorie prin Uniunea Europeană”, concurs cultural-artistic, care a avut ca scop stimularea potenţialului creator al elevilor cu aptitudini literare, din şcoli, licee, cluburi şi palate ale copiilor. Participanţii au trimis eseurile, redactate într-una din limbile de circulaţie europeană (engleza, franceză, spaniolă, italiană, germană), fie în limba română, până la data limită: 30 aprilie 2011.
Concursul Naţional de Eseuri “Călătorie prin Uniunea Europeană”, concurs cultural-artistic, care a avut ca scop stimularea potenţialului creator al elevilor cu aptitudini literare, din şcoli, licee, cluburi şi palate ale copiilor şi-a desemnat câştigătorii. Participanţii au trimis eseurile, redactate într-una din limbile de circulaţie europeană.
Eseurile prezentate la faza finală a concursului au cuprins descrierea unui moment de civilizaţie din istoria popoarelor Europei, a unei călătorii într-o ţară , regiune sau localitate, a unui moment cultural (prezentarea unei instituţii, a unei personalităţi, a unei opere reprezentative etc.) a unor obiceiuri tradiţionale (port popular, muzică, dansuri, tradiţii culinare etc.) sau altor genuri de manifestări culturale reprezentative.
La evaluarea şi selectarea lucrărilor la etapa finală s-a pus accentul pe originalitatea subiectelor, pe corectitudinea exprimării în limba străină aleasă/română, s-a luat în considerare, ca şi criteriu de evaluare – stilul şi adaptarea temei abordate la vârsta elevilor participanţi. Pentru obiectivitatea jurizării, lucrările nu au fost semnate şi nu au purtat niciun element de identificare al autorului. Fiecare lucrare a avut un motto, care s-a regăsit pe un plic sigila, în care se regăseau datele despre autor.
Judeţul Gorj a fost reprezentat la acest concurs naţional de elevii Cismaru Laura, Tănăsoiu Adriana, Paliţă Grigore, Popescu Maria, Butaru Adriana, Ciobanu Florica, Ceauşescu Ion, Gheorghiţă Adriana, Balcan Naomi si, Frîntu Mădălina de la Colegiul Tehnic Mătăsari, îndrumaţi de profesorul Dumitru Dădălău, care au prezentat eseuri despre: Muzeul Vasa Musset din Stockholm, despre oraşele Veneţia şi Verona din Italia, Belfast-Irlanda, Palatul din Knossos-Grecia, Turnul Eiffel din Paris, Muzeul Britanic, Palatul Buckingham din Londra, despre Viena şi Munţii Alpi din Austria, despre Palatul Brukenthal şi despre Raiul de pe Pământ cu locurile sfinte din România.
După jurizarea celor peste 450 de eseuri selectate pentru etapa finală, juriul naţional a atribuit locul al treilea elevei Cismaru Laura, clasa a XI-a B, matematică-informatică, pentru eseul “Vasa Museet din Stockholm” şi menţiune elevei Frîntu Mădălina, clasa a X-a D, economic, pentru eseul “Raiul de pe Pământ cu locuri sfinte din România”, de la Colegiul Tehnic Mătăsari, judeţul Gorj.
Tuturor, felicitări, în cel de-al 15-lea an de jurnalistică în Mătăsari, de când revista Murmurul Jilţului, an de an, obţine titlul de laureat al concursurilor naţionale ale revistelor şcolare.