Competențe digitale crescute pentru personalul didactic al Liceului Mătăsari prin proiecte Erasmus+

În perioada, 28 octombrie – 05 noiembrie 2023, un grup format din  8 cadre didactice și didactice auxiliare de la Liceul din Mătăsari, a participat la cursuri de formare profesională în domeniul educației digitale în Spania, în două dintre orașele cele mai reprezentative, Valencia și Barcelona, în cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000130677, al cărui scop este acela de a contribui la dezvoltarea competențelor digitale pentru personalul didactic și didactic auxiliar din cadrul Liceului din Mătăsari, prin participarea la cursuri de formare în state europene.

Mobilitatea celor 8 cadre didactice și didactice auxiliare, s-a realizat în două fluxuri,  ceea ce a presupus participarea a patru cadre didactice și didactice auxiliare la cursul  “How Digital Tools Can Help Running Your School” (Cum vă pot ajuta instrumentele digitale să conduceți școala), furnizor  Europass Teacher Academy, Valencia, Spania,  în perioada 28 octombrie – 04 noiembrie 2023, și a altor patru cadre didactice, la cursul “Digital Education Tools for Teachers” (Instrumente de educație digitală pentru profesori), furnizor Euromentor, Barcelona, Spania, în perioada 29 octombrie – 05 noiembrie 2023.

Obiectivele cursului “How Digital Tools Can Help Running Your School” au vizat: identificarea domeniilor ce necesită îmbunătățiri în organizația școlară;  dezvoltarea unei comunicări eficiente cu echipa de management, în era digitală; primirea unor orientări practice privind tranziția către o școală online; descoperirea unor modalități de a transforma elevii în fani pasionați, dezvoltarea unei comunicări eficiente cu elevii și nu în ultimul rând, învățarea utilizării unor instrumente digitale pentru a îmbunătăți serviciile organizației și suportul pentru elevi.

La acest curs, a participat echipa de conducere și personalul administrativ al Liceului Mătăsari, dar și alte cadre didactice din Austria și Germania. Participanții au fost încântați să descopere aspecte legate de importanța instrumentelor digitale pentru managementul eficient al școlii, despre coordonarea unui birou într-un mediu digital, atragerea, implicarea și comunicarea cu elevii și publicul prin social media și platforme similare, dar și despre crearea unui storyboard pentru unitatea școlară.

Cursul “Digital Education Tools for Teachers” a urmărit dezvoltarea abilităților tehnologice și informaționale  în vederea utilizării  a cel puțin 5 softuri educaționale, promovarea unei atitudini proactive față de utilizarea platformelor digitale, integrarea softurilor educaționale în activitatea de predare-învățare și desfășurarea unor activități didactice curente în care s-au utilizat softuri/platforme educaționale.

Dintre lucrurile cele mai interesante, relatate de profesorii participanți la acest curs, au fost prezentarea unor instrumente digitale interactive de colaborare precum Mentimeter și Padlet, dar și o serie de instrumente digitale de evaluare/creație, ca de exemplu Plickers, instrument de evaluare interactiv, o modalitate versatilă de a crea un test de evaluare, Quiver Vision, instrument interactiv ce favorizează învățarea distractivă combinând colorarea fizică cu tehnologia augmentată sau Animated Drawing, proces de transformare a desenelor animate -2D.

Cele două cursuri, la care a participat personalul Liceului din Mătăsari, supuse unei analize mai atente, demonstrează că au avut ca scop principal familiarizarea cadrelor didactice și didactice auxiliare cu educația digitală, în contextul folosirii din ce în ce mai des, în ultima perioadă, a Inteligenței Artificială.

Despre inteligența artificială, cunoscută de toată lumea sub termenul de AI, a început să se vorbească, din ce în ce mai mult, mai ales datorită preocupărilor Comisiei Europene care a definit o strategie în acest sens urmărind să abordeze riscurile generate de utilizările specifice ale AI printr-un set de norme complementare, proporționale și flexibile, știut fiind faptul că modul în care percepem și ne apropiem de AI, va defini lumea în care trăim în viitor. Astfel cadrele didactice au avut oportunitatea de a descoperi aplicații ce utilizează inteligența artificială, precum ChatGPT și Gamma, și au învățat cum să utilizeze AI în procesul educațional fără a se supune unor riscuri de natură cibernetică.

  Metodele de formare utilizate în cadrul celor două cursuri au fost variate și interactive, contribuind la realizarea unei învățări active și de durată și la dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației. Au fost realizate prezentări interactive privind conceptul de competențe digitale, ateliere practice și sesiuni de lucrul în echipă  pentru analiza strategiilor, ce au implicat utilizarea unor instrumente digitale moderne variate, pentru dezvoltarea competențelor digitale la școală, diverse activități destinate îmbunătățirii competențelor culturale ale participanților prin conversații formale și informale, prezentări de obiceiuri și tradiții ale țărilor participanților, ateliere de lucru și vizite. Participanții au fost încurajați să participe activ la discuții, să își împărtășească experiențele și să dezvolte idei inovatoare în domeniul educației. Ultima zi a cursurilor a fost destinată evaluării stagiului de formare, discuțiilor privind viitoarele colaborări  cu profesori din alte țări. Pe lângă competențele digitale, participanții și-au îmbunătățit și alte competențe precum: abilitatea de a comunica în limba engleză, dar și în limba spaniolă și în limbile celorlalți participanți la cursuri, aptitudinile organizatorice, abilitățile de colaborare, abilități de lucru în echipă, competențele sociale și civice,  competența interculturală.

Aceste mobilități au inclus și vizite culturale pentru ambele fluxuri, atât în Barcelona, cât și în Valencia. În Barcelona, cunoscut drept ”orașul modernismului” și singurul oraș din lume care a primit Medalia Regală de Aur de onoare pentru arhitectură de la Institutul Regal al Arhitecților Britanici, cadrele didactice au participat  la activități culturale precum vizitarea Muzeului de artă contemporană, a Institut Poeta Maragall și Muzeului Picasso, iar în Valencia, activitatea culturală a constat în vizitarea Orașului Artelor și Științei, a Oceanografului, a Bioparcului, a Muzeului Mătăsii, a Muzeului de arheologie și Catedralei, cel mai important lăcaș de cult al orașului care conține, în interior, numeroase picturi din secolul al XV-lea, unele realizate de artiști locali, altele pictate de alți artiști din Roma. Valencia, al treilea oraș ca dimensiune și populație din Spania, este cunoscut drept un oraș vechi, fermecător, cu un spirit deosebit și un farmec aparte, capitala Vechiului Regat al Provinciei Valencia, Spania, un oraș în care istoria și cultura se împletesc la fiecare pas.

În ansamblu, activitatea de formare a fost una valoroasă pentru dezvoltarea profesională, personală și culturală a participanților, prin contribuția adusă la îmbunătățirea practicii educaționale și la dezvoltarea și consolidarea competențelor digitale atât de necesare în era digitalizării și inovației, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active. Toate aceste achiziții se vor reflecta într-un mod pozitiv atât la nivelul instituției, cât și la nivelul comunității locale.

Reveniți la activitățile obișnuite, participanții la proiect vor căuta să transmită, atât colegilor, dar mai ales, elevilor, cunoștințele și competențele dobândite prin această experiență, totul pentru ca procesul educațional să devină mai bun, mai atractiv și mai performant.

Experiențele și cunoștințele dobândite prin participarea la proiecte Erasmus+, consider că trebuie să fie promovate, scoase în evidență și aduse în atenția publicului larg, pentru a inspira și alți profesori să integreze în propria lor activitate didactică  astfel de competențe și resurse educaționale. Recomand participarea la astfel de evenimente tuturor profesorilor dornici să se dezvolte profesional, să exploreze noi abordări în educație și prin astfel de schimburi de experiență.

Prof. Aneta UDRIȘTIOIU,

Director adjunct Liceul Mătăsari, Gorj