Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu,” vocația învățământului de calitate

Loading

Conducere:
Prof.dr. Gheorghe Nichifor-director
Prof. Raveca Manta-director adjunct
Prof. Constantin Berbec/director educativ

Ofertă educațională:
PROFIL REAL:
5 clase MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
1 clasă  ȘTIINȚE ALE NATURII
PROFIL UMAN:
1 clasă FILOLOGIE

Dotarea Colegiului în 2010 se prezinta astfel:
* Local propriu: Strada 1 Decembrie 1918, nr 25 (tel. 210235-secretariat, 210235-contabilitate, fax-210345);
* 17 sali de clasa cu mobilier nou: 280 mese individuale de studiu, 294 scaune, 14 catedre si table;
* 4 laboratoare dotate cu 80 calculatoare conectate în retea, din care: 52 Pentium IV, 15 Pentium III, 2 scanere, 2 imprimante laser, conectare la internet pe toate staţiile pe fibră optică, 2 servere Windows 2000 Profesional, 1 server Linux, minibiblioteca de specialitate;
* 2 laboratoare de fizica dotate complet;
* 1 laborator chimie;
* 1 laborator de biologie;
* 1 cabinet de geografie;
* 1 cabinet de limbi moderne;
* 1 cabinet de limba româna;
* 1 cabinet de orientare scolara si profesionala dotat cu calculator, camera video, player, nomenclatoare, mape tematice etc.
* Biblioteca: 29.000 – titluri;
* Internat cu 120 locuri;
* Baza sportiva;
* Centrala termică proprie;
* Școala dispune de personal calificat în general de resurse umane de valoare – majoritatea cadrelor didactice cu gradul didactic I, doi doctori în specialitățile științe filologice și istorie. Personalul secretariat specializat în utilizarea calculatorului. Media de vârstă a colectivului este de 40 ani – vârsta propice afirmării profesionale depline;
* Materialul uman (elevii) cu care se lucreaza are valoare ridicata – mediile minime de intrare în urma examenelor în jur de 9,00;
* Baza materială cu accent pe disciplinele informatică, fizică, chimie si biologie.

Primul Program Comenius la CNET, România și Italia prin prisma istoriei comune

În cadrul Proiectului Comenius ISAET „ La rădăcinile viitorului: Itinerarii istorico-artistice şi ICT”, care este şi rodul unei strânse colaborări cu Administraţia locală din Târgu-Jiu şi cu Asociaţia „Suflete unite pentru Europa” Târgu-Jiu, timp de 10 zile s-au aflat la Târgu-Jiu o delegaţie de 20 de elevi italieni, 2 profesori şi 2 consilieri locali. Proiectul se desfăşoară deja de doi ani şi a presupus şi vizite ale românilor în Italia.

La sfârşitul sejurului de 10 zile în România a delegaţiei Liceului LEONARDO DA VINCI din Noci-Italia, la CNET s-a organizat o conferinţă de presă comună. A fost vorba de o   întrunire a  profesorilor români şi italieni împreună cu respectivii lor directori şcolari, dr. Gheorghe Nichifor şi Fenisia Gramolini  pentru a prezenta fazele deja îndeplinite ale Proiectului Comenius ISAET” La rădăcinile viitorului: Itinerarii istorico-artistice şi ICT”, care este şi rodul unei strânse colaborări cu Administraţia locală din Târgu-Jiu şi cu Asociaţia „Suflete unite pentru Europa”- Târgu-Jiu.
Potrivit celor spuse de cele două părţi la conferinţa de presă, rezultă că ceea ce s-a stabilit în faza de proiect şi la întâlnirile ulterioare a fost respectat şi totul rezultă că este într-o constantă şi eficientă relaţie cu obiectivele prestabilite, îndeosebi cu cele referitoare la studiul istoriei celor două naţiuni şi ale regiunilor implicate, precum şi cu studiul pietrei şi al folosinţei sale, ca element fundamental al celor două ţări, cu scopul de a cerceta acele rădăcini comune folositoare pentru construcţia viitorului european al acestor state.
Nu întâmplător, programul zilelor în care Târgu-Jiu a găzduit delegaţia italiană (compusă din 20 de elevi, din 2 profesori şi 2 consilieri locali) a fost articulat în aşa fel încât să pună în valoare moştenirea arhitectonică a Olteniei şi a regiunilor din jur (sudul Banatului şi sud-vestul Transilvaniei), comparând-o cu cea a Apuliei şi creând acele itinerarii istorico-artistico-culturale, legate de piatră şi lemn şi de folosirea lor, pe care proiectul le consideră esenţiale pentru cunoaşterea teritoriului oraşelor Târgu-Jiu şi Noci, fără să uităm vestigiile daco-romane prezente pe cele două teritorii şi în limbile celor două state (Ulpia Traiana Sarmisegetusa; Podul lui Apollodor de la Drobeta; Castrul roman de la Bumbeşti-Jiu etc.).
În acest sens s-a considerat că sunt mai eficiente pentru învăţare lecţiile itinerante  conduse de experţi precum dr. Sorin Buliga, muzeograf Valentin Pătraşcu, prof. Andrei Popete-Pătraşcu, prof. Liliana Taşcău, prof. dr. Gheorghe Nichifor, într-o constantă activitate de cercetare-acţiune care i-a implicat pe elevii şi profesorii din proiect (Castelul Huniazilor – Hunedoara; Muzeul Dunării – Drobeta Turnu-Severin; Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj; Complexul arhitectural Cornea Brăiloiu; Casa memorială Ecaterina Teodoroiu; Complexul sculptural Calea Eroilor).
Au fost realizate vizite  ale unor obiective economice din Gorj, unele dintre ele reflectând cooperarea româno-italiană (Societatea Comercială Artego Târgu-Jiu, Pirelli&C. Ambiente Eco Technology, Fabrica de Lapte Novaci, Cariere de suprafaţă exploatare minieră Motru)
Nu au lipsit, în plus, aşa cum cum este posibil să se observe, ocaziile de întâlnire în clasă  pentru a viziona lecţii interactive, bazate pe utilizarea tehnicii de calcul AeL (biologie, informatică şi fizică), materialele realizate de către elevii celor două şcoli, competiţiile sportive (meciuri demonstrative de fotbal, volei, baschet; întreceri sportive între partenerii proiectului; activitate recuperatorie sala de fitness), precum şi întâlnirile oficiale (evidenţiate cu verde) cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, precum şi cu familiile elevilor gazdă (inaugurarea Centrului Cultural Româno-Italian; întâlniri cu prefectul, preşedintele Consiliului Judeţean, primari şi consilieri locali).
Fiecare activitate a fost utilă pentru promovarea învăţării limbilor minore europene (româna şi italiana) şi pentru a folosi limba engleză ca limbă comună europeană, chiar şi acele activităţi referitoare la momente tradiţionale şi culturale din Gorj(arhitectură populară – Muzeul de etnografie Curtişoara, tradiţii religioase – Mănăstirea Tismana, Mănăstirea Lainici, procesiune religioasă din programul Zilelor Municipiului Târgu-Jiu, spectacole de muzică uşoară şi populară, audiţie muzică tradiţională din zona de munte a Gorjului) trebuind să subliniem că elevii români şi italieni au efectuat acel parcurs didactic lingvistic, primii incluzându-l în planul de învăţământ pentru anul şcolar 2008-2009, în timp ce elevii italieni au utilizat platforma Moodle.

Fenisia Gramolini
„Într-o limbă română învăţată în România, Fenisia Gramolini, director al Liceului LEONARDO DA VINCI din Noci, spunea cu această ocazie: “Eu sunt foarte fericită că am fost aici. Târgu Jiu şi România sunt foarte frumoase şi pline de cultură. În inima mea şi a elevilor mei au rămas peisajele, cerul, norii, pădurile, dealurile, munţii, apele, castelele, peşterile şi oraşele pe care le-am vizitat.
Mâine vom pleca în Italia, dar vom duce cu noi o parte din România.
Suntem siguri că drumul pentru o Europă Unită nu este uşor, dar proiectul acesta ISAET-La rădăcinile viitorului demonstrează că este posibil.
De la români şi de la daci am învăţat că piatra este deasupra istoriei şi că pe piatră, nu pe nisip, trebuie să construim viitorul Europei şi prietenia dintre Italia şi România”