Cei mai talentaţi elevi se întrec la Tismana

Loading

Elevi şi cadre didactice se vor întâlni la Tismana la concursul revistelor şcolare
Elevi şi cadre didactice se vor întâlni la Tismana la concursul revistelor şcolare

În  zilele de 16 – 17 mai 2009, în oraşul Tismana, se desfăşoară etapa judeţeană a Concursului Naţional al Revistelor Şcolare şi a Concursului Naţional de Creaţie Literară a Elevilor „Tinere condeie”. Concursul se adresează tuturor unităţilor şcolare care editează reviste şcolare sau au elevi deosebit de talentaţi în domeniul literaturii.
Potrivit profesorului Ion Elena, inspector de specialitate în cadrul ISJ Gorj, participanţii prezintă 2 exemplare din ultimele două numere ale propriei reviste şcolare, numere tipărite  după 1 septembrie 2008; tabel cu elevul (redactor şef) şi profesorul însoţitor ( care poate fi directorul revistei sau „directorul educativ” al unităţii de învăţământ); dosarul cu creaţiile literare ale elevilor (cel puţin o creaţie în  proză în 2 exemplare, cel puţin un grupaj de cinci poezii în două exemplare pentru fiecare elev înscris în concurs).
Juriul Concursului Naţional al Revistelor Şcolare şi al Concursului Naţional de Creaţie Literară a Elevilor TINERE CONDEIE, etapa judeţeană,Tismana, este alcătuit din conf. univ. dr. Ion Popescu-Brădiceni-UCB-preşedinte de onoare; prof. Ion Elena-inspector şcolar-preşedinte; prof. dr. Zenovie Cârlugea, prof. dr. Marius Buzera, prof. drd. Cornel Şomâcu şi prof.drd. Teodor Voicu-vicepreşedinţi; prof. Alin Dobromirescu-secretar; prof. Romulus Iulian Ulariu, prof. Dumitru Dădălău, prof. Camelia Piscanu, prof. Tache Rădoescu, prof. Haralambie Bodescu, prof. Adriana Şurcă, înv. Valentin Ciurea, prof. Ion Carcalicea etc.