Un cadru didactic în medie la 15 elevi

În cursul săptămânii trecute, statistica a oferit cifre necruţătoare despre sistemul naţional de educaţie. În anul școlar/universitar 2015-2016, un număr de 3,642 milioane de copii, elevi, studenți și cursanți au mers la şcoală în timp ce personalul didactic a ajuns la 237.400 de persoane, echivalentul unui raport mediu de 15 copii la un cadru didactic, arată datele Institutului Național de Statistică. 70% din învăţământul românesc s-a mutat în mediul urban.

Învăţământ românesc în scădere
Învăţământ românesc în scădere

Potrivit cifrelor enunţate de Statistică, cu excepţia învăţământului profesional, în anul şcolar 2015-2016 toate nivelurile acestuia au suferit o diminuare. Astfel, învățământul liceal, ante-preșcolar și preșcolar au cunoscut cele mai accentuate diminuări ale numărului de copii/elevi înscriși în anul școlar 2015-2016 față de cel anterior (-53.500 elevi, respectiv -24.600 copii).
Conform INS, unitățile de învățământ care au funcționat în anul școlar/universitar 2015-2016 au fost destinate, în principal, nivelurilor de educație primar și gimnazial (56,8%), liceal (22%), ante preșcolar și preșcolar (17,3%).
Privind pe niveluri educaționale, cele mai mici ponderi ale elevilor/studenților înscriși în unitățile de învățământ publice s-au regăsit în învățământul superior (86,9%), respectiv postliceal (58,7%). În ceea ce privește gradul de cuprindere în învățământ a populației de vârstă școlară, în anul școlar/universitar 2015-2016, cei din grupa de vârstă 6-10 ani a înregistrat cel mai ridicat nivel (91,8%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de vârstă.
Datele oferite de INS relevă, de asemenea, că la nivel universitar, în ciclul 2015-2016, au fost înscriși în învățământul superior 535.200 studenți/cursanți, din care 53,9% femei. Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învățământul superior au fost: afaceri, administrație și drept (24% din totalul studenților/cursanților), respectiv inginerie, prelucrare și construcții (22,2% din totalul studenților/cursanților).
În privința personalului didactic și a bazei materiale din cadrul sistemului educațional în anul școlar/universitar 2015-2016, personalul didactic a însumat 237.400 de persoane. Astfel, raportul mediu dintre populația școlară și numărul cadrelor didactice a fost de 15 copii/elevi/studenți la un cadru didactic.