Cadrele didactice din judeţ şi-au recăpătat drepturile pierdute

Guvernul a făcut în aceste zile dreptate cadrelor didactice prin revenirea la prevederile unor legi anterioare care ajută pe cei cu vechime de peste 25 de ani sau care se pot pensiona anticipat. Sunt şi alte prevederi favorabile învăţământului în Ordonanţa de urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative.

Cadrele didactice îşi vor recăpăta nişte drepturi pierdute anterior
Cadrele didactice îşi vor recăpăta nişte drepturi pierdute anterior

Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, o reparaţie pentru cadrele didactice.
Actul normativ reglementează durata învăţământului profesional şi problemele privind organizarea învăţământului postliceal, constituirea şi conducerea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat, dar şi aspecte legate de reducerea normei didactice a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.
De asemenea, Ordonanţa de urgenţă prevede că personalul didactic de predare, conducere, îndrumare şi control va putea ieşi la pensie, la cerere, în anumite condiţii, cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de lege şi prevede de asemenea să fie reduse normele de ore pentru profesorii cu grad didactic I şi vechime în muncă de peste 25 de ani.
Măsurile urmează să fie aplicate din această toamnă şi, în cele mai multe cazuri, sunt reveniri la prevederi legislative anterioare.