Asociația Scout Society implementează proiectul internațional Life Path

În perioada 01.04.2017 – 31.12.2017, în judeţul Gorj se va desfăşura proiectul internaţional „Life Path”, implementat de Asociaţia Scout Society din Târgu Jiu, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.
Activitatea principală a proiectului este un schimb de tineri, care va avea loc la Săcelu, în perioada 21 – 30.08.2017, unde vor participa 48 de tineri din organizaţiile a 4 ţări partenere proiectului: Croația (OdredizvidjacapomoracaPosejdon), Slovenia (CSOD), Cehia (LUBLA) și Asociația Scout Society (Romania).
Scopul proiectului este creșterea angajabilității tinerilor cu vârste cuprinse între 17-21 de ani. Iar obiectivele principale sunt: încurajarea unui comportament antreprenorial în rândul a 48 de tineri din cele 4 țări participante la schimb; dezvoltarea abilităților de redactare a documentelor necesare angajării (CV/scrisoare de intenție); perfecționarea abilităților de prezentare la interviu a tinerilor; dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor participanți la proiect.
Activitățile desfășurate în cadrul mobilității care va avea loc la Săcelu, vor avea la bază educația non-formală, astfel încât participanții își vor dezvolta abilități și competențe precum: lucrul în echipă, comunicarea într-o limbă străină, creativitatea, spiritul de competiție și fairplay-ul, socializarea și capacitatea de analiză. Metodele utilizate pe parcursul întregului proiect vor fi: dialogul, dezbaterile, jocurile de rol, discuții libere, etc.
Proiectul „Life Path” va avea un impact semnificativ atât asupra comunității, cât și asupra tinerilor implicați direct. Astfel, datorită implicării la activități, participanții vor deveni cetățeni activi în societate, se vor implica activ în proiecte și în soluționarea problemelor identificate in cadrul comunităților de unde provin și în cadrul instituțiilor de învățământ în care activează.
Coordonator Comunicare, Corina Lebedinscaia