Asociația Euro Protector – Anunț public

ASOCIATIA EUROPROTECTOR
www.euro-protector.ro
ro_protector@yahoo.com

Asociaţia EUROPROTECTOR  organizează, în perioada decembrie 2010 – iulie 2011 proiectul „Sănătatea tinerilor – standarde europene/ realităţi româneşti” finanţat de Comisia Europeana prin programul Tineret în Acţiune , Acţiunea 5 – Cooperarea europeană în domeniul tineretului , Sub – Acţiunea 5.1 – Reuniuni ale tinerilor cu responsabilii de politici de tineret.
Proiectul îşi propune încurajarea cooperării factorilor de decizie în domeniul tineretului şi sănătăţii  în vederea implicării tinerilor în politica de sănătate la nivel local, regional şi naţional.
Obiectivele proiectului:
Dezvoltarea abilităţilor a  24 de tineri de a identifica şi analiza nevoile în domeniul asumării unui stil de viaţă sănătos în rândul tinerilor
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, mobilizare şi de lucru în echipă a 24 de tineri pe tema sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos cu responsabili şi factori de decizie în domeniul sănătăţii şi tineretului
Constituirea Grupurilor de Coordonare Locală în judeţele Olt, Gorj şi Mehedinţi în vederea coordonării iniţiativelor de promovare a sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos în rândul tinerilor
Crearea de  mecanisme de informare in domeniul sănătăţii pentru 2000 de tineri
PARTENERI PRINCIPALI
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj
Grupul de Coordonare Locală Dolj, structura de parteneriat public-privat formată din 21 de parteneri
ACTIVITĂŢI PRINCIPALE
Cercetarea nevoilor tinerilor în domeniul sănătăţii – nivel de informare, probleme de sănătate considerate prioritare, acces la servicii medicale
Seminar “SĂNĂTATEA TINERILOR – STANDARDE EUROPENE/ REALITĂŢI ROMÂNEŞTI!” , cu participarea reprezentanţilor ONG de tineret, a consilierilor de tineret din Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi a reprezentanţilor GCL Dolj
Promovarea modelului de bună practică în domeniul sănătăţii tinerilor realizat prin colaborarea dintre GCL Dolj si DJST Dolj
Formarea unor Grupuri de Coordonare Locală în judeţele Gorj, Mehedinţi, Olt