Alături de elevii polonezi

Loading

Din toamna anului 2009,  Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” s-a înfrăţit cu  Liceul  OGOLNOKSZTALCACE IM. GEN. JOZEFA BEMA din OSTROLECE, Polonia, cu acesta realizând  în  parteneriat mai multe activităţi. Astfel, elevii şi cadrele didactice de la cele două  instituţii au realizat o reţea de comunicare e-twining prin intermediul căreia în limba engleză au făcut schimb de impresii, păreri, şi-au împărtăşit dorinţele, problemele şi aspiraţiile.
De asemenea, s-au pus bazele unei fructuoase colaborări între elevii polonezi şi elevii redactori la Cuget Liber, prin intermediul căreia un număr însemnat de elevi şi profesori de la liceul polonez au debutat în paginile revistei. A apărut o nouă rubrică în revista tinerilor condeieri gorjeni în care materialele elevilor apar în limbile română, poloneză şi engleză. Fiecare liceu a organizat un spaţiu în care promovează activităţile celuilalt liceu, dar şi tradiţiile si obiceiurile locale contribuindu-se astfel la promovarea tradiţiilor şi a valorilor autentice într-o Europă unită, a naţiunilor.
În baza acestor colaborări fructuoase,  in iarnă cele două licee au pus la cale organizarea împreună cu Şcoala Generală Ceauru, a unui simpozion internaţional  “EDUCATION IN NOWADAYS EUROPEAN CONTEXT”, la care urmau să participe un număr însemnat de cadre didactice şi elevi din liceul polonez, în oglindă  in luna iunie un grup de elevi şi profesori români de la cele doua şcoli mergând să întoarcă vizita.
Odată cu evenimentele tragice din Polonia şi cu declararea de doliu naţional, o mare parte din activităţile programate au trebuit replanificate, datorită participării acestora la activităţile de comemorare ale tragicului accident. Elevii de la cele două şcoli gorjene au scris mai multe mesaje pe care le-au trimis colegilor polonezi, în care aceştia îşi  exprimă regretul şi compasiunea pentru pierderile suferite.
Organizatorii manifestărilor vor începe lucrările Simpozionului printr-un moment de reculegere şi un gând bun faţă de poporul polonez greu încercat la acest moment.