Ajutorul pentru încălzire 2011-2012

Condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire s-au înăsprit
Condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire s-au înăsprit

În sezonul rece 2011-2012, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor destinate consumatorilor vulnerabili este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 70/02.09.2011 şi de Normele Metodologice de aplicare a acesteia, ce urmează să fie aprobate prin Hotărâre a Guvernului.
Ajutoarele se vor acorda ca şi în anii precedenţi, pentru perioada noiembrie – martie, în municipiul nostru existând două sisteme de încălzire a locuinţelor, respectiv gaze naturale şi lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.
Prezentăm tranşele de venituri în funcţie de care se acordă ajutoarele, precum şi cuantumul acestora:
a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă o sumă de 262 lei pentru gaze naturale şi 54 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;
b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă o sumă de 162 lei şi 48 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;
c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă o sumă de 137 lei şi 44 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;
d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă o sumă de 112 lei şi 39 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;
e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 87 lei şi 34 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;
f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 62 lei şi 30 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;
g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei şi 26 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri;
h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 31 lei şi 20 lei;
i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei şi 16 lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.

Acte necesare
Ajutorul pentru încălzire se va acorda pe baza cererii întocmite de titular care, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauză de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori  reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.
Cererea va fi însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. Odată cu aprobarea Normelor Metodologice se va stabili şi modelul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, precum şi lista bunurilor mobile şi imobile a căror deţinere de către membrii familiei exclud dreptul la ajutorul pentru încălzire.
Ca şi în anii precedenţi Primăria Municipiului Tg-Jiu va veni în sprijinul cetăţenilor, distribuirea şi colectarea formularelor de cerere urmând să se facă prin intermediul unor puncte de lucru ce vor fi aduse la cunoştinţă solicitanţilor.
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă ,  cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun la primăria comunei, oraşului sau municipiului în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă până la data de 15 octombrie a fiecărui an, pentru sezonul rece 2011-2012, acest termen decalându-se cu maxim 10 zile lucrătoare. Pentru acest sezon rece, la solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale , se vor efectua anchete sociale prin care se va verifica veridicitatea datelor înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei , veniturile realizate de membrii acesteia , bunurile mobile şi imobile deţinute , pentru cel puţin 60% dintre beneficiari.

În caz de fals în declaraţii
În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor  refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetelor sau în situaţia în care, în urma efectuării anchetelor sociale, se constată că titularul nu a declarat corect numărul membrilor de familie , veniturile şi bunurile deţinute , dreptul la ajutor încetează cu luna următoare , iar sumele plătite necuvenit se recuperează în termen de maximum 3 luni, iar dacă se constată că fapta titularului constituie infracţiune, primarul are obligaţia de a sesiza organul de cercetare penală. Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.
Titularul se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei în situaţia în care se constată că la completarea cererii nu a menţionat corect componenţa familiei , veniturile membrilor acesteia, precum şu bunurile mobile şi imobile deţinute.
Dr. Teodora Ciobanu

2 Comments on “Ajutorul pentru încălzire 2011-2012”

  1. Nu inteleg de ce sunt diferente (mari)intre ajutorul pt.incalzirea cu gaze si cel cu lemne,carbuni.etc.Eu folosesc inc.la curent (n-am posibilatea pt.inc.cu lemne) si ma costa lunar peste 250 lei-ajutorul este de 16 lei/luna.Este corect?

  2. nici mie nu mi se pare corect sa ceara adeverinta cu venitul realizat in ultima luna cand se stie foarte bine ca in ultimul trimestru orice firma acre se respecta mai da o recompensa, o prima…chestie care automat iti salta venitul DOAR in luna respectiva, nu in tot anul!

Comments are closed.