Activitatea Societății de Cultură a Liceului „Tudor Vladimirescu” (I)

În biblioteca Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale, deținem o parte din numerele revistei Liceului „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, intitulată AMICUL TINERIMII. Comitetul de redacție al revistei era format din profesorii liceului, fondator fiind Iuliu Moisil. Revista apărea o dată pe lună.

„Amicul Tinerimii” a fost cea mai importantă publicație școlară timp de mai multe decenii
„Amicul Tinerimii” a fost cea mai importantă publicație școlară timp de mai multe decenii

În nr. 7-8-9 iunie-august 1939 am găsit un interesant articol realizat de Vișan P. Ion, clasa a VIII-a Literară, Președintele Societății Culturale „Prietenii cărții și ai drumeției”, datat 13 mai 1939 intitulat Activitatea Societății de Lectură deal Liceul Nostru în cursul anului școlar 1938-1939, în care sunt prezentate următoarele:
„Cu ședința de Sâmbătă 13 Maiu a.c., Societatea de lectură a liceului nostru, Prietenii cărții și ai drumeției și-a încheiat ciclul de șezători săptămânale, organizate în timpul anului școlar care se sfârșește. Din împrejurări neprielnice, societatea noastră s-a manifestat în cursul anului trecut ceva mai anemic. Anul acesta, activitatea a fost reluată în mod regulat și rezultatele obținute sunt destul de îmbucurătoare, așa cum se vede și din cele ce urmează.
Am reînceput lucrul Sâmbătă 14 Ianuarie 1939 și am ținut 13 ședințe literare, în amfiteatrul liceului nostru, la care au participat mai mult elevii cursului superior și uneori, elevele Liceului de fete din localitate. Punctul central, care a grupat în juru-i alcătuirea programului, l-au format disertațiile, ale căror subiecte au fost alese și rânduite de către d-l director, organizatorul și conducătorul spiritual al societății noastre și de către d-l profesor C. Rădoescu. Subiectele au fost împărțite de la început la elevi, spre a-și culege materialul necesar și a le prezenta cât mai bine documentate.
În prima ședință, a fost desvoltat subiectul: Valoarea literară a operei lui Miron Costin, de subsemnatul. Am prezentat material suficient pentru a documenta valoarea literară a operei sus-zisului cronicar moldovean, dar, din cauza timpului scurt de care am dispus și, poate, și din cauza neprevederii, materialul n-a fost bine coordonat și disertația nu s-a bucurat de claritatea necesară.
În ședința doua, s-a desvoltat subiectul: Personalitatea lui Grigore Ureche de către Tășcău G. din cl. VI-a. Subiectul a fost tratat cu măsură, bine proporționat și prezentat cu limpezime, cu unele reflexe de emoție, însă în totului tot a fost o disertație bine alcătuită.
Ședința treia a avut ca subiect: Curentul romantic în literatura română pe care l-a tratat colegul Șandru I. din cl. VIII-a. Punctele de vedere au fost bine fixate; după ce a schițat caracterele generale ale romantismului, vorbitorul a urmărit în mod cronologic ecoul pe care l-a avut acest curent în literatura română de la început și până azi. Exemplele din scriitorii influențați au fost bine alese, dar disertația s-a presentat cam monotonă și pripită.
În ședința patra, s-a desvoltat de Nemetz Udo din cls. VII-a subiectul Ovidiu văzut de Alecsandri. Nimic de zis în privința clarității și ordinei în care a fost tratat, numai că vorbitorul s-a legat prea mult de biografia poetului așa cum o cunoaștem din istoria literaturii latine.
Ședința cincia a avut subiectul Revoluția de la 1848 și scriitorii români din această epocă pe care l-a desvoltat Micodin Radu din cl. VI-a. A făcut o prezentare într-adevăr aleasă, s-a bucurat de multă claritate, păcat însă că nu s-a prea ținut de subiect. Subiectul îi cerea să arate răsunetul revoluției de la 1848 în operele literare ale scriitorilor români din această epocă, sau: întrucât ideile scriitorilor din pleiada de la 1848 au pregătit spiritele pentru mișcarea generală, care se manifestă atunci în toate provinciile noastre. În acest fel trebuia urmată tratarea. Vorbitorul a atins această latură prea puțin, ocupându-se mai mult de ecoul mișcărilor revoluționare din Apus, decât în Principatele Române, așa că a ieșit mai degrabă o frumoasă lecție de istorie decât o compoziție literară.
O ședință cu adevărat la înălțime a fost aceea a șezătorii a șasea la care Antonoiu O. din cl. VII-a a desvoltat subiectul: Filosofia lui T. Maiorescu. Colegul Antonoiu a frământat și studiat adânc subiectul său, aducând dovezi temeinice, pentru înțelegerea filosofiei lui T. Maiorescu. A fost o chestiune destul de grea, pe care a prezentat-o însă cu o deosebită competență, bucurându-se și de o expunere lapidară, clară și bine susținută.
A șaptea ședință a avut o extindere mai mare prezentându-se și cu un program deosebit – deoarece s-a dat cu intrare, în folosul copiilor săraci de la grădinița de copii a orașului. La această ședință, camaradul Popescu Octavian din cl. VIII a vorbit despre „Pastelul din literatura română”. Plecând de la definițiapastelului, vorbitorul a urmărit în deaproape, evoluția acestei spețe în literatura română, arătând o abilitate remarcabilă în caracterizări și priviri de sinteză. A fost un subiect bine studiat.”(Va urma)

Cristina Vasiloiu