Start depunere proiect „SUCCES”, pentru studenți

 CONCURS PLANURI DE AFACERI IN CADRUL PROIECTULUI

“SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil” cod SMIS 140878

Pe data de 31.03.2022 a fost lansat concursul de planuri de afaceri in cadrul proiectului “SUCCES”

Platforma informatică pentru depunerea proiectelor https://app.succes.banipentrustudenti.ro/ este  deschisă începand cu data de 31.03.2022 ora 10:00 și se va închide pe data de 15.04.2022 ora 22:00.

Pot participa în cadrul concursului persoane înscrise în grupul țintă al proiectului “SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil” cod SMIS 140878

  • Studenți înscriși în GT al proiectului cod SMIS 140878, care au participat la cursul de competențe antreprenoriale organizat prin proiect, au participat și promovat examenul.
  • Studenți înscriși în GT al proiectului care au obținut diploma de “Competențe antreprenoriale” anterior înscrierii în GT. Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului

Afacerile propuse trebuie să fie localizate (sediu social și puncte de lucru) în regiunile de implementare ale proiectului, respectiv Regiunea Sud-Vest Oltenia și Sud-Est

Valoarea maximă a finanțării ce poate fi acordată unui plan de afaceri este de 100.000 euro (maxim 484.350 LEI la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2020, respectiv 1 EURO = 4.8435 RON) , reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri vor fi selectate. Detalii cu privire la modul de depunere și de evaluare se regasesc in METODOLOGIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE PLANURI  DE  AFACERI publicata pe site-ul proiectului https://succes.banipentrustudenti.ro/ și în platforma proiectului secțiunea publică de avizier https://app.succes.banipentrustudenti.ro/

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ai  „SUCCES” alături de noi!!!

Date de contact:

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație 

Manager de proiect: Cristina Ițcuș

E-mail: succes@banipentrustudenti.ro

Telefon: +4 021.539 78 77

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României