Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, octombrie 2020

ROMÂNIA                                                                                                                                                                       JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                         CONSILIUL LOCAL                                                                        HOTARARE Nr. 35 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației …

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, octombrie 2020 Read More

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, septembrie 2020

ROMÂNIA                                                                                                                                                                  JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                      CONSILIUL LOCAL                                                                                                  H O T Ă R Â R E  NR.  32    privind rectificarea bugetului local pe  anul 2020 …

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, septembrie 2020 Read More