«Şcoală după şcoală pentru copiii rămaşi acasă», provocări şi perspective

Elevii cu părinţii plecaţi, un subiect sensibil
Elevii cu părinţii plecaţi, un subiect sensibil

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Copiii au nevoie de sprijin şi de mai multă înţelegere atunci când părinţii decid să plece în străinătate. Despărţirea de părinţi este sfâşietoare căci la impactul psihologic se adaugă povara noilor responsabilităţi ce apasă pe umărul copiilor, treburile gospodăreşti cotidiene, grija purtată celorlalţi fraţi, preocuparea faţă de şcoală, gestionarea timpului şi a banilor şi multe alte situaţii pentru care nu erau pregătiţi şi cărora nu reuşesc cu toţii să le facă faţă. Apare  sentimentului de abandon, generat de controlul insuficient asupra copiilor din partea celor care trebuie să aibă în grijă pe aceşti copii, cu repercusiuni asupra personalităţii lor.
In cele mai multe cazuri, plecarea părinţilor la muncă în străinătate determină o creştere a nivelului de trai al copiilor rămaşi acasă. Cu toate acestea, bunăstarea economică nu poate rezolva problemele de natură emoţională produse de lipsa afectivităţii parentale ale copiilor. In general, copiii cu ambii parinţi plecaţi sau doar cu mama plecată au raportat in mai mare măsură prezenţa frecventă a unor sentimente de deprimare.
Şcoala este nevoită să facă faţă unor multiple şi diverse provocări. Sunt destul de multe cazurile în care aceştia au rezultate mai proaste la şcoală, mai multe absenţe, nota scăzută la purtare, sau pur şi simplu nu se duc cu plăcere la şcoală.
Prin proiectul „Şcoală după şcoală pentru copiii rămaşi acasă” ne –am propus să sprijinim grupul de copii din şcoala noastră care aveau aceste probleme, să-i încurajăm să treacă cu bine peste impactul emoţional cauzat de plecarea părinţilor şi să-i motivăm să frecventeze şcoala cu regularitate, să aibă rezlultate şcolare mai bune. Elevii din grupul ţintă  au fost încadraţi într-un program complex de îndrumare pentru în efectuarea temelor, dar şi de consultaţii la materiile considerate de bază (limba română, matematică, franceză, engleză, chimie şi TIC)  şi la care, în general, s-a constatat că aveau probleme. De asemenea, elevii au participat la activităţi de consiliere individuală cu psihologul şcolii.
Pentru atingerea obiectivelor propuse, echipa de implementare a considerat obligatorie stabilirea şi aplicarea unor strategii însoţite de planuri concrete de acţiune, menite să asigure fără discriminare calitatea, accesul şi egalitatea de şanse. Pe tot parcursul activităţii, profesorii îndrumători şi-au propus să promoveze înţelegerea, prin recunoşterea responsabilă.
Consilierea individuală a urmărit în primul rând  dezvoltarea personală a elevilor, sprijin în dobândirea de către aceştia a autonomiei personale, responsabilizarea treptată a persoanei, dar şi începerea  elaborării traseului de dezvoltare personală şi profesională, încercând să dezvolte la elevi capacitatea de a lua decizii, de a face schimbari, abilitatea de a-şi valorifica potentialul si resursele personale în alegerea viitoarei meserii la încadrarea în viaţa reală.
În toată această perioadă, am încercat să-i facem pe aceştiu copii mai încrezători în forţele proprii, să le dezvoltăm stima de sine şi să le arătăm cât sunt de importanţi şi câte lucruri deosebite pot face. Cei 27 de elevi din grupul ţintă au fost direct implicaţi şi sensibilizaţi în munca de diseminare a informaţiilor legate de proiectul în derulare prin realizarea de material informativ:  pliante, fluturaşi, afişe, mesaje, au stat de vorbă cu factori de decizie în domeniul protecţiei sociale, au luat interviuri, au scris articole în revista proiectului, au comunicat între ei pe blogg-ul şi pe site-ul proiectului www.scoaladupascoala.ro. Pentru o mai bună coeziune a grupului, pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare şi un în ultimul rând, cultivarea respectului faţă de valorile patriei, elevii din proiect s-au bucurat şi de activităţi extraşcolare: vizite de studiu cum au fost cea de la Hidroconstrucţia S.A. Tg-Jiu şi excursii tematice la Curtişoara, Horezu, Haţeg sau la Alba Iulia cu ocazia zilei de 1 Decembrie.
La ora bilanţului, când a mai rămas o lună de implementare a proiectului nostru, putem spune cu mândrie că ne-am atins obiectivele vizate şi că, putem oferi o alternativă pentru părinţii  plecaţi care se află în situaţia de a nu-şi putea supraveghea sau îndruma copiii. Gata de a împărtăşi experienţele noastre tuturor celor interesaţi, sperăm că vom putea găsi resursele pentru ca proiectul să se dovedească sustenabil în şcoala noastră şi în alte şcoli, deoarece, pretutindeni, există mulţi copii care aşteaptă o mână  întinsă.
Prof. Bistreanu Eliana
Prof. Bîzocu Codruţa
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU