Special

Politică

Istorie

Gorjul

Patrimoniu

Home » Şcoala » Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

Submitted by on 8 June 2010articol citit de 4,135 ori | No Comment

„Profesorul trebuie să se adapteze omeneşte tuturor şi fiecăruia dintre cei care i-au fost încredinţaţi!” (R. Dottrens)

Totul pentru performanţă

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” din Tg-Jiu este o instituţie tânără, cu 35 de ani de existenţă, dar cu un prestigiu recunoscut pe plan local şi naţional, care a fost greu de obţinut, dârz menţinut şi care va avea previzibilă creştere în viitor. Suportul prezentului şi şansa viitorului acestei instituţii le constituie o tradiţie sănătoasă, bogată şi diversificată, creată în puţinii săi ani de existenţă şi o eficienţă managerială de excepţie. Tradiţia muncii şi seriozităţii, a  corectitudinii cinstei şi iubirii faţă de copii îşi are punctul de pornire în profesionalismul echipei de cadre didactice, un corp de mare stabilitate şi de o ireproşabilă pregătire profesională şi pedagogică
Munca şi seriozitatea cadrelor didactice şi a elevilor acestui liceu şi-au găsit apoi împlinirea în creativitate. Şi s-a născut astfel, între timp, o nouă şi nobilă tradiţie – tradiţia creativităţii. De-a lungul anilor, premiile obţinute la olimpiadele şi concursurile pe meserii o confirmă, iar revista Cuget Liber îşi oferă cu generozitate paginile sale actualilor şi viitorilor poeţi, prozatori şi critici literari, matematicieni, fizicieni sau chimişti. De asemenea, trupa de teatru a liceului a oferit elevilor noştri de-a lungul timpului prilejul de-a se remarca şi de a-şi descoperii talentul, dovadă fiind nenumăratele premii precum şi numărul mare de elevi care au reuşit la institute de profil din ţară.
Director, Marius Buzera

Plan de şcolarizare pentru anul 2010-2011

LICEU – clasa a IX-a
– Resurse naturale şi protecţia mediului / Protecţia mediului: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului (2 clase – 60 de elevi)
– Tehnic / Chimie industrială: Tehnician în chimie industrială (o clasă – 30 de elevi)
– Tehnic / Electric: Tehnician în instalaţii electrice (o clasă – 30 de elevi); Tehnician electrotehnist (o clasă – 30 de elevi)
– Tehnic / Industrie textilă şi pielărie: Tehnician în industria textilă (o clasă – 30 de elevi)

Elevii Colegiului Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu beneficiază de următoarele burse private de studiu şi merit:
3 Burse „Titu Rădoi” în valoare de 300 lei/lună
10 Burse de merit  „Dumitru Bunoiu” oferită de SC ARTEGO SA în valoare de 250 lei / lună
7 Burse oferite de Fundaţia Cultural Ştiinţifică ”General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu în valoare de 100 lei/lună

Elevi calificaţi pentru faza naţională a olimpiadelor şcolare

Numele si prenumele    Clasa    Specializarea    Locul la faza judeţeană
1    Chirosca Anamaria    XI    Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului    I
2    Brindusoiu Silviu Ionut    XII    Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului    I
3    Simion Diana Alexandra    X    Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului    I
4    Tătaru Andreea Doiniţa    XI    Tehnician analize prod alimentare    I
5    Coiculescu Amelia Ionela    XII    Tehnician analize prod alimentare    I
6    Greere Dana    XI AC    Confecţioner produse textile    I
7    Mihai Constantin    XI    Computer assembly    I
8    Nicola Robert     X    Computer assembly    I
9    Popescu Gabriela    XII    Informatica aplicata    I
10    Sîrbu Mădălina    IX    Informatica aplicata    I
11    Bran Andrei    XI    Informatica aplicata    I
12    Glad Constantin    X    Informatica aplicata    I

Comments are closed.