EXCLUSIV Apa potabilă și canalizarea gorjenească(I)
16 October 2018 | No Comment

 
Vă propunem, spre lectură și apoi meditație, un subiect care, deși este foarte important, dezbaterea lui nu are loc pe măsură. Este vorba despre nivelul de acces al populației la un serviciu esențial pentru viață, …

Read the full story »
Special

Politică

Istorie

Gorjul

Patrimoniu

Home » Archive by Author

Articles by Ion Elena

La Sfânta Maria Mare
11 August 2010 | Comments Off on La Sfânta Maria Mare
La Sfânta Maria Mare

Ne îndreptăm uşor spre miezul lui august. Ca un cuptor neobişnuit, anotimpul ne pune la mare încercare puterea de adaptare la un climat bulversat, incomod şi chinuitor. Vara aceasta a fost prea călduroasă, peste măsură …

Desculţ prin iarbă verde
4 August 2010 | Comments Off on Desculţ prin iarbă verde
Desculţ prin iarbă verde

Dimineaţa,  fereastra munţilor pare limpede, neprihănită. Susurul izvoarelor este mai clar şi muzica lor poate fi ascultată în linişte, într-o linişte adâncă şi odihnitoare care vine, vine întruna dinspre inima pădurilor înalte. Mirifice strigări de …

Cânta-n răscruce o vioară …
27 July 2010 | Comments Off on Cânta-n răscruce o vioară …
Cânta-n răscruce o vioară …

Frământări de gând şi îndepărtate risipiri de amintiri răscolesc memoria timpului. Urcuşul spre Sohodol, cetatea de piatră cuibărită-n pragul Munţilor Vâlcan, se face tot dinspre Tismana, pe drumul şerpuind pe Valea Podului sub brâul cornetelor …

Imagini în cuvinte: De Sfântul Ilie
21 July 2010 | Comments Off on Imagini în cuvinte: De Sfântul Ilie
Imagini în cuvinte: De Sfântul Ilie

Să alergi desculţ prin câmpuri cu pânze de rouă, ce rar privilegiu! Să-ţi linişteşti gândul zburdând peste creştet de iarbă verde şi fragedă, în limpezimi de dimineţi, este un dar pe care ţi-l faci singur …

Imagini în cuvinte: Suspinul puiului de vidră
14 July 2010 | Comments Off on Imagini în cuvinte: Suspinul puiului de vidră
Imagini în cuvinte: Suspinul puiului de vidră

În acest an, vara nu a mai fost o amintire pentru nimeni. Dimineţile se revarsă iar în cuminţenie peste păduri şi zăvoaie. La Valea de Hotare şi în Vadul Rău, apele s-au învolburat de ploile …

Dumbrava Tismana
7 July 2010 | Comments Off on Dumbrava Tismana
Dumbrava Tismana

Cu soarele pe umeri, Parângul îşi limpezeşte faţa în mătasea perdelelor de ceaţă uitate peste orizont de ploile hoinare ale lui iulie. O nouă dimineaţă risipeşte răsăritul peste crugul izvoarelor din munţi. Olimpul Olteniei îşi …

Iunie, după solstițiu …
30 June 2010 | Comments Off on Iunie, după solstițiu …
Iunie, după solstițiu …

Plecase bine vara peste noi. Au venit apoi valuri, valuri,  ploile. Furtunile au întors din loc rânduielile. Mai vuiesc munţii de atâta zarvă, iar dimineţile încă nu-şi trag de pe faţă perdelele umezi ale cerului. …

Cununi de Sânziene
23 June 2010 | Comments Off on Cununi de Sânziene
Cununi de Sânziene

Vara aceasta şi-a vălurit solstiţiul cu perdele de ploi repetate, însoţite de tot alaiul ceresc, de atâtea alte misterioase dezlănţuiri ale împărăţiilor înalte, sub care dealurile şi-au acoperit poienile şi livezile cu broboade de păduri …

Aduceţi paradisul înapoi!
16 June 2010 | Comments Off on Aduceţi paradisul înapoi!
Aduceţi paradisul înapoi!

Iar a scăpătat iunie cu valuri de căldură pes­te Valea Motrului. Pri­vit dinspre fruntea Teho­mirului, râul sclipeşte adânc,  furişându-se ca un ba­laur din poveste pe lângă pintenii de piatră tocită din Coasta Brebinei. Aici, cu  …

Lacrimile Cernei
8 June 2010 | Comments Off on Lacrimile Cernei
Lacrimile Cernei

Ocrotit de zei, râul îşi poartă încă legendele prin deschideri misterioase. Cărările, vegheate de sălbăticie şi mister, urcă  prin vuiet de codru şi freamăt  de izvoare, purtând la deal şi la vale taina inimilor şi …

„Pe fir de baladă”, artă şi zbor de copil
2 June 2010 | Comments Off on „Pe fir de baladă”, artă şi zbor de copil
„Pe fir de baladă”, artă şi zbor de copil

Am fi vrut să ştim cum a fost în primul an de festival, la primul cântec al copiilor talentaţi, la primul pas de dans sau la prima suită ce a înşiruit pe scenă, în ritmul …

Tismana, cu flori în pridvor
25 May 2010 | Comments Off on Tismana, cu flori în pridvor
Tismana, cu flori în pridvor

Dimineţile dezmiardă cu fiecare zi valea râului învăluit de legede. De pe tăpşanul mănăstirii, răsăritul se vede peste coline, tot limpede, tot curat, tot plin de lumină şi scăldat de roua lui mai. Dinspre vârfuri …

Proiect POSDRU: 350 de elevi din Gorj participă la activități
12 May 2010 | Comments Off on Proiect POSDRU: 350 de elevi din Gorj participă la activități
Proiect POSDRU: 350 de elevi din Gorj participă la activități

Inspectoratul Școlar Județean Gorj derulează în perioada următoare un Proiect POSDRU în 10 școli din județ. Circa 350 de elevi vor fi antrenați în activități de mai multe genuri.Se dorește implicarea copiilor din mediul urban …

A înflorit liliacul!
5 May 2010 | Comments Off on A înflorit liliacul!
A înflorit liliacul!

Suntem la bună vreme după echinocţiu şi spectacolul primăverii continuă. Scăpată din deschiderile astrelor, luna lui Florar s-a coborât printre noi cu ambiţii scoase din filele calendarului şi aceleaşi nebănuite frumuseţi. Acolo, lângă pridvorul cerului,  …

Imagini în cuvinte: Miracolul înfrunzirii
28 April 2010 | Comments Off on Imagini în cuvinte: Miracolul înfrunzirii
Imagini în cuvinte: Miracolul înfrunzirii

Niciodată primăvara nu lasă codrul nemângâiat de vraja spectaculoaselor redeşteptări, aşteptate şi urmărite de noi toţi cu multă răbdare şi speranţă, chiar de la revenirea în viaţa noastră a minunatului şi fecundului anotimp. Mirifice şi …

În Săptămâna Luminată
13 April 2010 | Comments Off on În Săptămâna Luminată
În Săptămâna Luminată

În acest an, sărbătorile Sfintelor Paşti au fost trimise mai către echinocţiu, astrele au vrut să aducă mai devreme primăvara, împăcare şi iertarea în sufletele oamenilor, prea încercate de fărădelegi şi potrivnice vremuri. Ne-am bucurat …

Imagini în cuvinte: Un pom pentru rostul vieţii
30 March 2010 | Comments Off on Imagini în cuvinte: Un pom pentru rostul vieţii
Imagini în cuvinte: Un pom pentru rostul vieţii

Sub genele norilor risipiţi în bulgări peste orizonturi primăvăratice, ultimele poveri ale iernii se-adună-n şiroiri peste ţarină şi lacrimile înmiite ale zăpezii se sting spre miezul pământului primenind forţele ascunse şi edificatoare ale mirajului germinării. …

Imagini în cuvinte: Peştera Muierilor, minunea din Baia de Fier
24 March 2010 | Comments Off on Imagini în cuvinte: Peştera Muierilor, minunea din Baia de Fier
Imagini în cuvinte: Peştera Muierilor, minunea din Baia de Fier

La doi paşi de umerii munţilor, între două  localităţi pitoreşti ale Gorjului, Novaci şi Polovragi, curge în zbucium despletindu-şi unda în fuioare argintii apa râului Galbenu. Pentru cel ce doreşte a-şi linişti inima şi gândul …