Revista ”Crinul satelor” la centenar
19 January 2020 | One Comment

Primul număr al revistei ”Crinul satelor” a apărut la 1 ianuarie 1920  ca operă a Societății Educative ”Tribuna” din Stolojani. Revista apărea lunar  și avea sediul la Școala Primară Slătioara-Cornești (viitoarea  Școală Generală Cornești de …

Read the full story »
Special

Politică

Istorie

Gorjul

Patrimoniu

Home » Archive by Author

Articles by Alexandru Bratu

Arhivele Gorjului, 139 de ani de existenţă
2 March 2012 | Comments Off on Arhivele Gorjului, 139 de ani de existenţă
Arhivele Gorjului, 139 de ani de existenţă

Apărute la 1 mai 1831 în Ţara Românească şi 1 ianuarie 1832 în Moldova, ca urmare a aplicării Regulamentelor Organice, Arhivele Statului s-au confruntat în scurt timp cu problema insuficienţei spaţiului de depozitare a documentelor. …

Fondurile arhivistice în primăriile comunale şi orăşeneşti
22 February 2012 | Comments Off on Fondurile arhivistice în primăriile comunale şi orăşeneşti
Fondurile arhivistice în primăriile comunale şi orăşeneşti

Fondurile arhivistice ale primăriilor comunale şi orăşeneşti reprezintă cea mai mare pondere din numărul total de fonduri deţinute de Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale (52,24%).
Evoluţia comunelor în documente
Comuna, rurală sau urbană, ca unitate …

Despre zestrea arhivistică gorjeană
26 October 2011 | Comments Off on Despre zestrea arhivistică gorjeană
Despre zestrea arhivistică gorjeană

Prima jumătate a secolului al XIX-lea aduce după sine apariţia în spaţiul românesc a arhivelor ca instituţie. Regulamentele Organice reuşesc să impună crearea la 1 mai 1831, în Ţara Românească, şi 1 ianuarie 1832, în …

Regiunea Gorj în presa timpului (III)
25 May 2011 | Comments Off on Regiunea Gorj în presa timpului (III)
Regiunea Gorj în presa timpului (III)

Înfiinţată ca urmare a prevederilor Legii 5 din 6 septembrie 1950, Regiunea Gorj rezulta din unirea fostelor judeţe Gorj şi Mehedinţi, la care se mai adăugau şi localităţi din Dolj, era împărţită teritorial în 3 …

Propaganda comunistă în Regiunea Gorj (II)
18 May 2011 | Comments Off on Propaganda comunistă în Regiunea Gorj (II)
Propaganda comunistă în Regiunea Gorj (II)

Înfiinţată ca urmare a prevederilor Legii 5 din 6 septembrie 1950, Regiunea Gorj rezulta din unirea fostelor judeţe Gorj şi Mehedinţi, la care se mai adăugau şi localităţi din Dolj, era împărţită teritorial în 3 …

Propaganda comunistă în Regiunea Gorj (I)
20 April 2011 | Comments Off on Propaganda comunistă în Regiunea Gorj (I)
Propaganda comunistă în Regiunea Gorj (I)

Înfiinţată ca urmare a prevederilor Legii 5 din 6 septembrie 1950, Regiunea Gorj, rezulta din unirea fostelor judeţe Gorj şi Mehedinţi, la care se mai adăugau şi localităţi din Dolj, era împărţită teritorial în 3 …

Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie în Gorj (II)
23 March 2011 | Comments Off on Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie în Gorj (II)
Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie în Gorj (II)

Conform definiţiei date de specialiştii Institutului de Economie al Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S., „Naţionalizarea socialistă este desfiinţarea pe cale revoluţionară de către puterea proletară a proprietăţii claselor exploatatoare şi transformarea ei în proprietate socialistă, …

Naţionalizarea mijloacelor de producţie în Gorj (I)
16 March 2011 | Comments Off on Naţionalizarea mijloacelor de producţie în Gorj (I)
Naţionalizarea mijloacelor de producţie în Gorj (I)

Conform definiţiei date de specialiştii Institutului de Economie al Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S., „Naţionalizarea socialistă este desfiinţarea pe cale revoluţionară de către puterea proletară a proprietăţii claselor exploatatoare şi transformarea ei în proprietate socialistă, …

Moştenirea lui Tudor Vladimirescu
17 November 2010 | Comments Off on Moştenirea lui Tudor Vladimirescu
Moştenirea lui Tudor Vladimirescu

Moartea lui Tudor Vladimirescu, în noaptea de 26 spre 27 mai, a lăsat nerezolvată problema averii sale, la fel şi pe cea a moştenitorului de drept a acesteia. Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale deţine …

Distrugerea documentelor istorice ale Gorjului
14 October 2010 | Comments Off on Distrugerea documentelor istorice ale Gorjului
Distrugerea documentelor istorice ale Gorjului

Deşi judeţul Gorj a fost printre primele judeţe care şi-au înfiinţat arhive judeţene (încă de la 1873), din păcate în ziua de astăzi iubitorii de istorie nu beneficiază decât de o mică parte a documentelor …

Protejarea patrimoniul cultural documentar gorjean
15 September 2010 | Comments Off on Protejarea patrimoniul cultural documentar gorjean
Protejarea patrimoniul cultural documentar gorjean

Parte integrantă a patrimoniului cultural românesc, documentele de arhivă sunt păstrate cu grijă de aproape 180 de ani de către Arhivele Naţionale ale României, una dintre cele mai vechi instituţii de cultură de pe aceste …